KARTA INFORMACYJNA


KZ 505 ds. Procesów Kryminalistycznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Procedury, wytyczne i analizy dotyczące procesu kryminalistycznego, w szczególności obejmujące ujawnianie śladów kryminalistycznych, badania kryminalistyczne, wydawanie opinii oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji kryminalistycznych.
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 419;  ISO/TC 272; 
Niniejszy KZ jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 419;  ISO/TC 272; 
Przewodniczący:
Artur Dębski
tel.: +48226012485
email: artur.debski@policja.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KZ 505:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KZ:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2014-03-07 Wersja do wydruku