KARTA INFORMACYJNA


KT 277 / PK 1 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Ocena jakości paliw gazowych, analiza gazu ziemnego, domowe liczniki gazu, gazowe mieszanki wzorcowe i ich certyfikacja, własności termodynamiczne gazu ziemnego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
71.040.40; 75.060; 75.180; 91.140.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS N21;  CEN/SS S12;  CEN/TC 237;  CEN/TC 294;  CEN/TC 408;  ISO/TC 158;  ISO/TC 193;  ISO/TC 193/SC 1; 
Niniejszy PK jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS N21;  CEN/SS S12;  CEN/TC 408;  ISO/TC 158;  ISO/TC 193;  ISO/TC 193/SC 1; 
Przewodniczący:
dr inż. Eliza Dyakowska
tel.: +48609990756
email: eliza.dyakowska@gaz-system.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 277 / PK 1:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
01-224   Warszawa  Ul. Kasprzaka 25
tel.: +48693025841
fax.: +48225894379
Sekretarz PK:
Katarzyna Ćwil
tel.: +48603217797
email: katarzyna.cwil@pgnig.pl
Konsultant PK:
inż. Ryszard Rybałtowski
tel.: 22 556 76 47
email: ryszard.rybaltowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 2014-04-09 Wersja do wydruku