KARTA INFORMACYJNA


KT 277 / PK 2 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Armatura gazowa, instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego (LNG), przewody gazowe do budynków, instalacje gazowe, zbiorniki gazu, środki do uszczelniania połączeń gwintowych, bezpieczeństwo gazociągów.
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 234;  CEN/TC 235;  CEN/TC 236;  CEN/TC 282;  ISO/TC 28;  ISO/TC 28/SC 5; 
Niniejszy PK jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 234;  CEN/TC 235;  CEN/TC 236;  CEN/TC 282;  ISO/TC 28/SC 5; 
Przewodniczący:
prof. dr inż. Andrzej Froński
tel.: +48126532512
email: fronski@inig.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 277 / PK 2:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
01-224   Warszawa  Ul. Kasprzaka 25
tel.: +48693025841
fax.: +48225894379
Sekretarz PK:
Katarzyna Ćwil
tel.: +48603217797
email: katarzyna.cwil@pgnig.pl
Konsultant PK:
inż. Ryszard Rybałtowski
tel.: 22 556 76 47
email: ryszard.rybaltowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 2014-04-09 Wersja do wydruku