KARTA INFORMACYJNA


KT 277 / PK 4 ds. Użytkowania Gazu
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Urządzenia gazowe (ogrzewacze pomieszczeń domowe, komunalne i przemysłowe, kotły opalane gazem, podgrzewacze wody, kuchnie, suszarki, zmywarki, promienniki wraz z ich wyposażeniem i armaturą), gazowy sprzęt turystyczny (z wyłączeniem butli na LPG)
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17.200.20; 23.060.20; 27.060.01; 27.060.20; 27.060.30; 75.200; 91.140.10; 91.140.65; 97.040.20; 97.100.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/JWG FCGA;  CEN/SS H99;  CEN/TC 106;  CEN/TC 109;  CEN/TC 131;  CEN/TC 180;  CEN/TC 181;  CEN/TC 238;  CEN/TC 299;  CEN/TC 48;  CEN/TC 49;  CEN/TC 58;  CEN/TC 62;  ISO/TC 161;  ISO/TC 291; 
Niniejszy PK jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/JWG FCGA;  CEN/TC 106;  CEN/TC 109;  CEN/TC 131;  CEN/TC 180;  CEN/TC 181;  CEN/TC 238;  CEN/TC 299;  CEN/TC 48;  CEN/TC 49;  CEN/TC 58;  CEN/TC 62;  ISO/TC 161;  ISO/TC 291; 
Przewodniczący:
dr inż. Zdzisław Gebhardt
tel.: +48126532512
email: gebhardt@inig.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 277 / PK 4:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
01-224   Warszawa  Ul. Kasprzaka 25
tel.: +48693025841
fax.: +48225894379
Sekretarz PK:
Katarzyna Ćwil
tel.: +48603217797
email: katarzyna.cwil@pgnig.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Jan Godlewski
tel.: 22 556 76 44
email: jan.godlewski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 2014-04-09 Wersja do wydruku