KARTA INFORMACYJNA


KZ 506 ds. Usług Lekarzy z Dodatkowymi Kwalifikacjami w Dziedzinie Homeopatii
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Usługi, kompetencje oraz szkolenia lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (KZ nie będzie zajmował się usługami świadczonymi przez osoby nie będące lekarzami czy przygotowaniem leków homeopatycznych.
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Zdrowia
Przewodniczący:
Tomasz Kokoszczyński
tel.: +48605541078
email: homeopatia@ozzl.org.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KZ 506:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KZ:
mgr inż. Urszula Karasińska
tel.: 225567533
email: urszula.karasinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 2014-04-23 Wersja do wydruku