KARTA INFORMACYJNA


KT 222 / PK 1 ds. Paliw Płynnych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Paliwa płynne pochodzenia naftowego, produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego (terminologia, klasyfikacja, metody badań, wymagania, pobieranie próbek, pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.75; 75.080; 75.160.01; 75.160.10; 75.160.20; 75.160.30; 75.200;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 19;  CEN/TC 383;  CEN/TC 441;  ISO/TC 28;  ISO/TC 28/SC 2;  ISO/TC 28/SC 4;  ISO/TC 28/SC 5;  ISO/TC 28/SC 7; 
Niniejszy PK jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 19;  CEN/TC 441;  ISO/TC 28/SC 7; 
Przewodniczący:
dr inż. Martynika Pałuchowska
tel.: +48126177545
email: martynika.paluchowska@inig.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 222 / PK 1:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
31-503   Kraków  Ul. Lubicz 25 A
tel.: +48124210033
fax.: +48124303885
Sekretarz PK:
Iwona Doening
tel.: +48126177512
email: doening@inig.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Magdalena Wienczatek
tel.: 22 556 75 19
email: magdalena.wienczatek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 2014-05-08 Wersja do wydruku