KARTA INFORMACYJNA


KT 222 / PK 2 ds. Asfaltów
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Asfalty drogowe, asfalty przemysłowe, emulsje asfaltowe (terminologia, klasyfikacja, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
75.140; 91.100.50; 93.080.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 336;  ISO/TC 28; 
Niniejszy PK jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 336; 
Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Zdzienicki
tel.: +48695420857
email: zdzienicki.andrzej@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 222 / PK 2:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
31-503   Kraków  Ul. Lubicz 25 A
tel.: +48124210033
fax.: +48124303885
Sekretarz PK:
mgr inż. Elżbieta Trzaska
tel.: +48126177585
email: elzbieta.trzaska@inig.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Magdalena Wienczatek
tel.: 22 556 75 19
email: magdalena.wienczatek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 2014-05-08 Wersja do wydruku