KARTA INFORMACYJNA


KT 222 / PK 3 ds. Olejów Smarowych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Oleje smarowe i specjalne środki smarowe pochodzenia naftowego, produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego (terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań, pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
75.080; 75.100; 75.120; 75.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 19;  ISO/TC 28;  ISO/TC 28/SC 2;  ISO/TC 28/SC 4; 
Niniejszy PK jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 28;  ISO/TC 28/SC 2;  ISO/TC 28/SC 4; 
Umiejscowienie sekretariatu w KT 222 / PK 3:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
31-503   Kraków  Ul. Lubicz 25 A
tel.: +48124210033
fax.: +48124303885
Sekretarz PK:
mgr Joanna Moskała
tel.: +48126177564
email: joanna.moskala@inig.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Magdalena Wienczatek
tel.: 22 556 75 19
email: magdalena.wienczatek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 2014-05-08 Wersja do wydruku