KARTA INFORMACYJNA


KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Instalacje ogrzewcze, sieci ciepłownicze, urządzenia grzewcze na paliwo stałe i ciekłe z osprzętem, armaturę centralnego ogrzewania, grzejniki, podzielniki kosztów ogrzewania, wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe oraz urządzenia do spalania paliw w pomieszczeniach mieszkalnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.91; 27.060.30; 91.140.10; 97.100.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 107;  CEN/TC 130;  CEN/TC 171;  CEN/TC 228;  CEN/TC 295;  CEN/TC 57; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 107;  CEN/TC 130;  CEN/TC 171;  CEN/TC 228;  CEN/TC 295;  CEN/TC 57; 
Przewodniczący:
dr Marian Rubik
tel.: +48224074155
email: m.rubik9@upcpoczta.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 316:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Anna Tańska
tel.: 22 556 74 39
email: anna.tanska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Anna Tańska
tel.: 22 556 74 39
email: anna.tanska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2014-05-19 Wersja do wydruku