KARTA INFORMACYJNA


KT 318 ds. Kominów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi; ceramiczne obudowy systemów kominowych; systemy kominowe z betonowymi kanałami wewnętrznymi; betonowe obudowy systemów kominowych; kominy metalowe części składowe systemów kominowych, metalowe kanały wewnętrzne; systemy kominowe z kanałami z tworzyw sztucznych; metody obliczeń cieplnych i przepływowych właściwości technicznych kominów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.060.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 166;  CEN/TC 166/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 166;  CEN/TC 166/SC 2; 
Przewodniczący:
Roman Nowak
tel.: +48774555949
email: roman.nowak@schiedel.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 318:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Konsultant KT:
Jolanta Ryll
tel.: 22 556 74 44
email: jolanta.ryll@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2014-05-19 Wersja do wydruku