KARTA INFORMACYJNA


KT 319 ds. Produktów Biobazowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Produkty biobazowe: terminologia, wymagania, metody badań, pobieranie i przygotowywanie próbek, kryteria zrównoważonego rozwoju.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.020.60; 71.040.40; 83.040.01; 87.060.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 411; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 411; 
Przewodniczący:
prof.dr hab. inż. Jacek Kijeński
tel.: +48225682213
email: jacek.kijenski@ichp.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr Monika Ziółkowska
tel.: +48227777063
email: m.ziolkowska@pimot.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KT 319:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Wienczatek
tel.: 22 556 75 19
email: magdalena.wienczatek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Wienczatek
tel.: 22 556 75 19
email: magdalena.wienczatek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 2015-08-31 Wersja do wydruku