KARTA INFORMACYJNA


KZ 508 ds. Usług Tatuażu
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Normalizacja wymagań i zaleceń w zakresie świadczenia usług tatuażu. Tematyka obejmuje wymagania dotyczące informowania klientów, tj. uzyskiwania świadomej zgody, higienicznych warunków wykonywania tatuażu, wymaganej wiedzy i umiejętności, kontroli pod kątem zakażeń, szczepień, odpowiedniego zaplecza, wymagania dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z odpadami, niezbędnej dokumentacji oraz informacji o postępowaniu po zabiegu.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.99; 11.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 435; 
Niniejszy KZ jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 435; 
Przewodniczący:
Bożena Thomsen
tel.: +48605221181
email: szczecin@skinialpolska.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KZ 508:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KZ:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 2015-12-07 Wersja do wydruku