KARTA INFORMACYJNA


KT 320 ds. Technologii Widowiskowej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Maszyny, instalacje techniczne oraz wyposażenie używane w miejscach zgromadzeń, w inscenizacjach oraz produkcji teatralnej i widowiskowej. Urządzenia dla teatrów, sal wielofunkcyjnych, sal wystawowych, studiów radiowych, filmowych, telewizyjnych i fotograficznych, jak również dla sal koncertowych, szkół, barów, dyskotek, scen otwartych oraz innych miejsc dostępnych dla organizacji widowisk. Wymagania dla maszyn i technicznych instalacji używanych do podnoszenia, zawieszenia i przenoszenia ładunku (np. dekoracje, systemy stropu oraz oświetlenia, film/video i wyposażenie dla dźwięku). Wymagania dotyczące wyposażenia, które może być użyte do przemieszczania osób oraz przebywania osób pod zawieszonymi ciężarami w spoczynku lub w ruchu. Wyposażenie obejmuje osprzęt do mocowania, łączenia, podnoszenia oraz ekwipunek zabezpieczający dla przenośnych opraw oświetlenia, obrazów, dźwięku oraz akcesoria dla efektów scenicznych. Wymagania bezpieczeństwa dla wyposażenia, konstrukcji, instalacji oraz wymagania bezpiecznego użytkowania.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
97.200.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 433; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 433; 
Przewodniczący:
mgr inż. Maciej Wojciechowski
tel.: +48226920294
email: maciej.wojciechowski@emwu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 320:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Steidel
tel.: 42 678 07 20
email: anna.steidel@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Steidel
tel.: 42 678 07 20
email: anna.steidel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
90-132 ul.G. Narutowicza 75
tel.: +48426788762
fax.: +4842678 01 51
email: wpnspu@pkn.pl

Data powołania: 2015-12-28 Wersja do wydruku