KARTA INFORMACYJNA


KT 176 / PK 1 ds. Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: uzbrojenia rakietowo-artyleryjskiego, broni bliskiego zasięgu, amunicji i materiałów wybuchowych oraz metrologicznego zabezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.95; 19.040; 71.100.30; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Przewodniczący:
dr inż. Zygmunt Pankowski
tel.: +48227614464
email: pankowskiz@witu.mil.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 176 / PK 1:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
05-220   Zielonka  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
tel.: +48227614401
fax.: +48227614445
Sekretarz PK:
mgr inż. Sławomir Gryka
tel.: +48227614646
email: norma@witu.mil.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2016-03-09 Wersja do wydruku