KARTA INFORMACYJNA


KT 176 / PK 4 ds. Sprzętu i Środków Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.95; 19.040; 71.040.40; 71.100.30; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Przewodniczący:
dr inż. Arkadiusz Mazierski
tel.: +48225169909
email: a.mazierski@wichir.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 176 / PK 4:
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
00-910   Warszawa   Al. Gen. A. Chruściela " Montera" 105
tel.: +48226735180
fax.: +48226735180
Sekretarz PK:
mgr Grażyna Liszewska-Gach
tel.: +48225169960
email: oniw@wichir.waw.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2016-03-09 Wersja do wydruku