KARTA INFORMACYJNA


KT 176 / PK 5 ds. Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: sprzętu radiotechnicznego, środków łączności, specjalnych urządzeń elektrotechnicznych, techniki świetlnej oraz systemów i środków informatyki.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.95; 19.040; 19.080; 29.020; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Przewodniczący:
mgr inż. Zygmunt Salata
tel.: +48226885503
email: z.salata@wil.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 176 / PK 5:
Wojskowy Instytut Łączności
05-130   Zegrze   Ul. Warszawska 22a
tel.: +48226885555
fax.: +48222685589
Sekretarz PK:
Zofia Pietrzak-Urbańska
tel.: +48226885529
email: z.pietrzak@wil.waw.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2016-03-09 Wersja do wydruku