KARTA INFORMACYJNA


KT 176 / PK 6 ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: uzbrojenia i sprzętu lotnictwa wojskowego
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.95; 19.040; 49.090; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
tel.: +48226852071
email: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 176 / PK 6:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
01-494   Warszawa  Ul. Księcia Bolesława 6
tel.: +48226851300
fax.: +48226851313
Sekretarz PK:
mgr Halina Sarna
tel.: +48226851462
email: norma@itwl.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2016-03-09 Wersja do wydruku