KARTA INFORMACYJNA


KT 176 / PK 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: zaopatrywania mundurowego, żywnościowego oraz materiałów pędnych i smarów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.95; 19.040; 55.020; 67.040; 67.060; 67.120.10; 75.160.20; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Przewodniczący:
dr inż. Wojciech Dzięgielewski
tel.: +48261851418
email: wojciech.dziegielewski@itwl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 176 / PK 7:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
01-494   Warszawa  Ul. Księcia Bolesława 6
tel.: +48226851300
fax.: +48226851313
Sekretarz PK:
inż. Irena Galas-Ciszewska
tel.: +48226851073
email: irena.galas-ciszewska@itwl.pl
Konsultant PK:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2016-03-09 Wersja do wydruku