KARTA INFORMACYJNA


KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania jakościowe, pobieranie próbek, metody badań, pakowanie, przechowywanie i transport: elektronicznych inhalatorów nikotyny (z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę) oraz e-płynów (z ang. e-liquids), pojemników zapasowych oraz pozostałych produktów przemysłu e-papierosowego np. kartridże, zbiorniczki, baterie, grzałki.
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 437;  ISO/TC 126/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 437;  ISO/TC 126/SC 3; 
Przewodniczący:
dr Leon Kośmider
tel.: +48693900848
email: leon.kosmider@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 321:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alina Marczuk
tel.: 22 556 75 26
email: alina.marczuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 2016-06-27 Wersja do wydruku