KARTA INFORMACYJNA


KT 322 ds. Materiałów Odniesienia
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Ustalanie pojęć i definiowanie terminów dotyczących materiałów odniesienia, określanie podstawowych charakterystyk materiałów odniesienia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
71.040.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/REMCO; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/REMCO; 
Przewodniczący:
prof. zw. Ewa Bulska
tel.: +48225526522
email: ebulska@chem.uw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 322:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Piotr Szymański
tel.: +48225567695
email: piotr.szymanski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Piotr Szymański
tel.: +48225567695
email: piotr.szymanski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 2017-01-09 Wersja do wydruku