KARTA INFORMACYJNA


KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zakres komitetu obejmuje usługi objęte ustawą o ochronie osób i mienia, nie dotyczy natomiast urządzeń ani systemów stosowanych przy świadczeniu takich usług. W szczególności dotyczy jakości usług dostarczanych przez firmy i kompetencji ich personelu zaangażowanego w planowanie i projektowanie, instalowanie, odbiór i przekazanie do eksploatacji oraz utrzymanie i naprawę systemów bezpieczeństwa pożarowego i alarmowych systemów zabezpieczeń, obejmujących systemy wykrywania pożaru, gaszenia pożaru, odprowadzania dymu i ciepła, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, alarmowe systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, systemy CCTV, systemy osobiste, systemy transmisji alarmu, systemy kontroli wyposażenia wykorzystywanego do ewakuacji i na drogach ewakuacyjnych oraz systemy stanowiące kombinację ww. systemów. Zakres komitetu obejmuje także usługi ochrony fizycznej, w szczególności związane z ochroną infrastruktury krytycznej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.20; 03.120.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Krajowa Izba Gospodarcza
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/TC 4;  CEN/TC 439; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/TC 4;  CEN/TC 439; 
Przewodniczący:
dr inż. Jerzy Sobstel
tel.: +48601696111
email: jsobstel@sostel.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 323:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2017-01-09 Wersja do wydruku