KARTA INFORMACYJNA


KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia, w tym klasyfikacja, terminologia, praktyki zarządzania oraz ocena procesów działań niemedycznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.100.01; 11.020.01;
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 304; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 304; 
Przewodniczący:
mgr Marcin Bugała
tel.: +48734126208
email: marcin.bugala72@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 324:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 2017-06-09 Wersja do wydruku