KARTA INFORMACYJNA


KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zasady obliczania i projektowania konstrukcji i elementów budowlanych z wykorzystaniem szkła.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.080.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 250/SC 11; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 250/SC 11; 
Przewodniczący:
dr Artur Piekarczuk
tel.: +48693250267
email: a.piekarczuk@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 325:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz
tel.: +48225567633
email: bogumila.juchnowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz
tel.: +48225567633
email: bogumila.juchnowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2017-09-15 Wersja do wydruku