KARTA INFORMACYJNA


KZ 509 ds. Terminologii z Zakresu Technologii Kosmicznych i Satelitarnych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Opracowanie jednolitej bazy polskojęzycznych terminów i pojęć występujących w nazwach, definicjach i opisach wyrobów i procesów z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych, zgodnych z treścią norm i innych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), w tym z klasyfikacją dziedzin, poddziedzin i grup pojęć zawartych w drzewie technologicznym ESA.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.17; 01.040.19; 01.040.21; 01.040.29; 01.040.31; 01.040.33; 01.040.35; 01.040.49; 07.030; 07.040; 17.020; 17.180; 17.200; 17.240; 19.080; 21.020; 29.030; 29.035; 29.100; 29.220; 31.020; 31.260; 33.060; 33.100; 33.120; 35.020; 35.040; 35.080; 35.100; 35.200; 35.220; 35.240; 37.020; 49.020; 49.025.01; 49.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
Polska Agencja Przedsiębiorczości
Umiejscowienie sekretariatu w KZ 509:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KZ:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 2018-03-06 Wersja do wydruku