Wykaz aktualnych PN


KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Sektor WPN: SMC
Powrót
Numer PN Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Data publikacji
PN-EN 12952-9:2006P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 9: Wymagania dotyczące pyłowych instalacji paleniskowych do kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler
Wprowadza: EN 12952-9:2002
Zastępuje: PN-EN 12952-9:2003E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2006-06-13
PN-EN 45510-4-5:2010P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-5: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Urządzenia do nawęglania i przechowywania materiału sypkiego
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-5: Boiler auxiliaries - Coal handling and bulk storage plant
Wprowadza: EN 45510-4-5:2002
Zastępuje: PN-EN 45510-4-5:2003E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2010-08-17
PN-EN 45510-4-9:2010P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-9: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Zdmuchiwacze sadzy
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-9: Boiler auxiliaries - Sootblowers
Wprowadza: EN 45510-4-9:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-4-9:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2010-08-17
PN-EN 45510-4-1:2010P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-1: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Urządzenia odpylające
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-1: Boiler auxiliaries - Equipment for reduction of dust emissions
Wprowadza: EN 45510-4-1:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-4-1:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100; 13.040.40; 23.120
2010-09-15
PN-EN 45510-6-7:2010P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 6-7: Urządzenia pomocnicze turbin -- Podgrzewacze wtórne z separacją wilgoci
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-7: Turbine auxiliaries - Moisture separator reheaters
Wprowadza: EN 45510-6-7:1998
Zastępuje: PN-EN 45510-6-7:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2010-09-15
PN-EN 45510-6-1:2001P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Urządzenia pomocnicze turbin -- Odgazowywacze
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-1: Turbine auxiliaries - Deaerators
Wprowadza: EN 45510-6-1:1998
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2001-03-15
PN-EN 1:2001P Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi i przyłączem kominowym
Flued oil stoves with vaporizing burners
Wprowadza: EN 1:1998
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 97.100.40
2001-07-16
PN-M-34702:1998P Wentylatory kotłowe -- Pomiary aerodynamiczne
Boiler fans -- Aerodynamic measurements
ICS: 27.060.30; 23.120
1998-08-11
PN-IEC 1063:1996P Akustyka -- Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery
Wprowadza: IEC 61063:1991
ICS: 27.040; 17.140.20
1996-09-04
PN-EN 45510-5-2:2001P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 5-2: Turbiny gazowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-2: Gas turbines
Wprowadza: EN 45510-5-2:1998
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2001-10-15
PN-EN 61064:1998P Badania odbiorcze układów regulacji prędkości obrotowej turbin parowych
Acceptance tests for steam turbine speed control systems (IEC 61064:1991)
Wprowadza: EN 61064:1993; IEC 61064:1991
ICS: 27.040
1998-12-10
PN-IEC 1063:1996/Ap1:1998P Akustyka -- Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery
Wprowadza: EN 61063:1996; IEC 61063:1991
ICS: 27.040; 17.140.20
1998-10-19
PN-EN 45510-7-1:2002P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 7-1: Rurociągi i zawory -- Rurociągi wysokociśnieniowe
Guide for procurement of power station plant, equipment, and systems - Part 7-1: Pipework and valves - High pressure piping systems
Wprowadza: EN 45510-7-1:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 23.040.01
2002-10-18
PN-IEC 45-1:1994/Ap1:1999P Turbiny parowe -- Wymagania
Steam turbines - Part 1: Specifications
Wprowadza: EN 60045-1:1993; IEC 60045-1:1991
ICS: 27.040
1999-06-01
PN-EN 45510-3-1:2002P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 3-1: Kotły -- Kotły wodnorurowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 3-1: Boilers - Water tube boilers
Wprowadza: EN 45510-3-1:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.060.30; 27.100
2002-12-06
PN-EN 45510-7-2:2002P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 7-2: Rurociągi i zawory -- Zawory do kotłów i rurociągów wysokociśnieniowych
Guide for procurement of power station plant, equipment, and systems - Part 7-2: Pipework and valves - Boiler and high pressure piping valves
Wprowadza: EN 45510-7-2:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 23.060.01
2002-10-18
PN-EN 45510-6-5:2003P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 6-5: Urządzenia pomocnicze turbin -- Suche instalacje chłodzące
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-5: Turbine auxiliaries - Dry cooling systems
Wprowadza: EN 45510-6-5:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-6-5:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 27.200
2003-07-09
PN-EN 226:1999P Palniki rozpylające olejowe -- Wymiary przyłączeniowe pomiędzy palnikami i wytwornicami ciepła
Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators
Wprowadza: EN 226:1987/AC1:1987; EN 226:1987
ICS: 27.060.10
1999-07-28
PN-EN 45510-5-1:2001P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Turbiny parowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-1: Steam turbines
Wprowadza: EN 45510-5-1:1998
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2001-03-15
PN-ISO 7919-1:2001P Drgania mechaniczne maszyn z wyłączeniem maszyn tłokowych -- Pomiary drgań wałów wirujących i kryteria oceny -- Część 1: Wytyczne ogólne
Mechanical vibration of non-reciprocating machines - Measurements on rotating shafts and evaluation criteria - Part 1: General guidelines
Wprowadza: ISO 7919-1:1996
ICS: 17.160
2001-03-07
PN-EN 61400-13:2016-05E Turbozespoły wiatrowe -- Część 13: Pomiary obciążeń mechanicznych
Wind turbines -- Part 13: Measurement of mechanical loads
Wprowadza: EN 61400-13:2016; IEC 61400-13:2015
ICS: 27.180
2016-05-24
PN-EN 61400-25-3:2016-01E Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-3: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele wymiany informacji
Wind turbines -- Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Information exchange models
Wprowadza: EN 61400-25-3:2015; IEC 61400-25-3:2015
Zastępuje: PN-EN 61400-25-3:2007E
ICS: 27.180
2016-01-12
PN-EN 12952-1:2015-12E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 1: Postanowienia ogólne
Water-tube boilers and auxiliary installations -- Part 1: General
Wprowadza: EN 12952-1:2015
Zastępuje: PN-EN 12952-1:2004P
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.040
2015-12-18
PN-EN 12952-5:2011P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations -- Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12952-5:2011
Zastępuje: PN-EN 12952-5:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2015-07-10
PN-EN 12953-3:2016-06E Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych
Shell boilers -- Part 3: Design and calculation for pressure parts
Wprowadza: EN 12953-3:2016
Zastępuje: PN-EN 12953-3:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.060.30; 27.100
2016-06-20
PN-EN 12952-3:2012P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych kotła
Water-tube boilers and auxiliary installations -- Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12952-3:2011
Zastępuje: PN-EN 12952-3:2004P; PN-EN 12952-3:2004/Ap1:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2014-02-13
PN-EN 61400-25-2:2016-01E Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-2: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele informacyjne
Wind turbines -- Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Information models
Wprowadza: EN 61400-25-2:2015; IEC 61400-25-2:2015
Zastępuje: PN-EN 61400-25-2:2007E
ICS: 27.180
2016-01-12
PN-EN 61400-27-1:2015-12E Turbozespoły wiatrowe -- Część 27-1: Modele symulacji elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe
Wind turbines -- Part 27-1: Electrical simulation models -- Wind turbines
Wprowadza: EN 61400-27-1:2015; IEC 61400-27-1:2015
ICS: 27.180
2015-12-21
PN-EN 12952-3:2012/Ap1:2013-11E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych
Water-tube boilers and auxiliary installations -- Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler
ICS: 27.040
2013-11-18
PN-EN 16647:2015-11E Kominki na paliwa ciekłe -- Urządzenia dekoracyjne wytwarzające płomień przy wykorzystaniu alkoholu na bazie paliwa w postaci żelu -- Zastosowanie w prywatnych gospodarstwach domowych
Fireplaces for liquid fuels -- Decorative appliances producing a flame using alcohol based or gelatinous fuel -- Use in private households
Wprowadza: EN 16647:2015
ICS: 97.100.99
2015-11-10
PN-EN 45510-6-2:2001P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Urządzenia pomocnicze turbin -- Podgrzewacze wody zasilającej
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-2: Turbine auxiliaries - Feedwater heaters
Wprowadza: EN 45510-6-2:1998
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2001-03-15
PN-EN 60953-1:1999P Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Metoda A -- Badania o wysokiej dokładności dotyczące kondensacyjnych turbin parowych dużej mocy
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 1: Method A - High accuracy for large condensing steam turbines (IEC 60953-1:1990)
Wprowadza: EN 60953-1:1995; IEC 60953-1:1990
ICS: 27.040
1999-12-09
PN-ISO 10816-1:1998P Drgania mechaniczne -- Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących -- Wytyczne ogólne
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 1: General guidelines
Wprowadza: ISO 10816-1:1995
ICS: 17.160
1998-01-12
PN-M-34701:1998P Wentylatory kotłowe -- Wymagania i badania
Boiler fans -- Requirements and tests
ICS: 27.060.30; 23.120
1998-08-11
PN-EN 12953-2:2012E Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i osprzęt
Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Wprowadza: EN 12953-2:2012
Zastępuje: PN-EN 12953-2:2004P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2012-04-30
PN-EN 45510-4-10:2010P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Cęść 4-10: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Instalacja odazotowania spalin (De-NOx)
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-10: Boiler auxiliaries - Flue gas denitrification (De-NOx) plant
Wprowadza: EN 45510-4-10:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-4-10:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2010-08-17
PN-EN 45510-4-2:2011P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-2: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Podgrzewacze gaz-powietrze, para-powietrze i gaz-gaz
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 2: Gas-air, steam-air and gas-gas heaters
Wprowadza: EN 45510-4-2:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-4-2:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.060.30; 27.100
2011-04-05
PN-EN 12952-7:2013-03E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler
Wprowadza: EN 12952-7:2012
Zastępuje: PN-EN 12952-7:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2013-03-31
PN-EN 12975-1+A1:2010E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne
Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 12975-1:2006+A1:2010
Zastępuje: PN-EN 12975-1:2007P
ICS: 27.160
2010-11-17
PN-EN 45510-4-4:2011P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-4: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Urządzenia do przygotowania paliwa
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-4: Boiler auxiliaries - Fuel preparation equipment
Wprowadza: EN 45510-4-4:2002
Zastępuje: PN-EN 45510-4-4:2003E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2011-04-01
PN-EN 299:2010P Ciśnieniowe dysze rozpylające olej -- Wyznaczenie charakterystyki i kąta rozpylania
Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the angle and spray characteristics
Wprowadza: EN 299:2009
Zastępuje: PN-EN 299:2009E
ICS: 27.060.10
2010-12-22
PN-EN 225-1:2011P Palniki olejowe rozpylające -- Pompy palników olejowych i silniki palników olejowych -- Wymiary przyłączeniowe -- Część 1: Pompy palników olejowych
Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 1: Oil burner pumps
Wprowadza: EN 225-1:2007
Zastępuje: PN-EN 225-1:2007E
ICS: 27.060.10
2011-01-18
PN-EN 293:2011P Ciśnieniowe dysze rozpylające olej -- Wymagania minimalne -- Badania
Oil pressure atomizing nozzles - Minimum requirements - Testing
Wprowadza: EN 293:1992
Zastępuje: PN-EN 293:2002E
ICS: 27.060.10
2011-03-10
PN-EN 45510-6-3:2010P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 6-3: Urządzenia pomocnicze turbin -- Skraplacze
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-3: Turbine auxiliaries - Condenser plant
Wprowadza: EN 45510-6-3:1998
Zastępuje: PN-EN 45510-6-3:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100
2010-09-14
PN-EN 45510-4-3:2011P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-3: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Urządzenia ciągu
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 3: Draught plant
Wprowadza: EN 45510-4-3:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-4-3:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100; 23.120
2011-04-04
PN-IEC 45-1:1994P Turbiny parowe -- Wymagania
Steam turbines - Part 1: Specifications
Wprowadza: IEC 60045-1:1991
Zastępuje: PN-M-35520:1971P
ICS: 27.040
1994-12-23
PN-EN 61400-11:2013-07E Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu
Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
Wprowadza: EN 61400-11:2013; IEC 61400-11:2012
Zastępuje: PN-EN 61400-11:2004E; PN-EN 61400-11:2004/A1:2006E
ICS: 27.180
2013-07-26
PN-EN 61400-4:2013-07E Turbozespoły wiatrowe -- Część 4: Wymagania projektowe dla skrzyń przekładniowych turbozespołów wiatrowych
Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes
Wprowadza: EN 61400-4:2013; IEC 61400-4:2012
ICS: 27.180
2013-07-31
PN-EN 12952-18:2013-04E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 18: Instrukcje obsługi
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating instructions
Wprowadza: EN 12952-18:2012
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2013-04-30
PN-EN 267+A1:2011E Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe
Automatic forced draught burners for liquid fuels
Wprowadza: EN 267:2009+A1:2011
Zastępuje: PN-EN 267:2011P
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.10
2011-12-09
PN-EN 12977-2:2012E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
Wprowadza: EN 12977-2:2012
ICS: 27.160
2012-05-24
PN-EN 61400-23:2014-12E Turbozespoły wiatrowe -- Część 23: Badania wytrzymałościowe łopat wirnika w pełnej skali
Wind turbines -- Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades
Wprowadza: IEC 61400-23:2014; EN 61400-23:2014
ICS: 27.180
2014-12-11
PN-EN 12977-1:2012E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
Wprowadza: EN 12977-1:2012
ICS: 27.160
2012-05-24
PN-EN 12977-3:2012E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
Wprowadza: EN 12977-3:2012
Zastępuje: PN-EN 12977-3:2010P
ICS: 27.160
2012-05-24
PN-EN 61400-12-2:2013-12E Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli
Wind turbines -- Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry
Wprowadza: EN 61400-12-2:2013; IEC 61400-12-2:2013
ICS: 27.180
2013-12-06
PN-EN 12977-4:2012E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
Wprowadza: EN 12977-4:2012
ICS: 27.160
2012-05-24
PN-EN ISO 22975-3:2014-10E Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powłoki absorbera
Solar energy -- Collector components and materials -- Part 3: Absorber surface durability (ISO 22975-3:2014)
Wprowadza: ISO 22975-3:2014; EN ISO 22975-3:2014
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 27.160
2014-10-17
PN-EN 12953-1:2012E Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
Shell boilers - Part 1: General
Wprowadza: EN 12953-1:2012
Zastępuje: PN-EN 12953-1:2004P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2012-04-30
PN-EN 12952-3:2012E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12952-3:2011
Zastępuje: PN-EN 12952-3:2004P; PN-EN 12952-3:2004/Ap1:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2012-02-23
PN-EN 12976-1:2017-03E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne
Thermal solar systems and components -- Factory made systems -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 12976-1:2017
Zastępuje: PN-EN 12976-1:2007P
Dyrektywy: 811/2013; 812/2013; 813/2013; 814/2013
ICS: 27.160
2017-03-07
PN-EN 12976-2:2017-03E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań
Thermal solar systems and components -- Factory made systems -- Part 2: Test methods
Wprowadza: EN 12976-2:2017
Zastępuje: PN-EN 12976-2:2010P
Dyrektywy: 811/2013; 812/2013; 814/2013
ICS: 27.160
2017-03-07
PN-EN 12953-13:2012E Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 13: Instrukcje eksploatacji
Shell boilers - Part 13: Operating instructions
Wprowadza: EN 12953-13:2012
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2012-03-28
PN-EN 12977-5:2012E Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia regulacyjnego
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment
Wprowadza: EN 12977-5:2012
ICS: 27.160
2012-05-24
PN-EN ISO 23553-1:2014-07E Urządzenia sterujące i zabezpieczające palników olejowych -- Wymagania szczegółowe -- Część 1: Zawory automatyczne i półautomatyczne
Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances -- Particular requirements -- Part 1: Automatic and semi-automatic valves (ISO 23553-1:2014)
Wprowadza: ISO 23553-1:2014; EN ISO 23553-1:2014
Zastępuje: PN-EN ISO 23553-1:2009E
ICS: 27.060.10
2014-07-24
PN-EN 61400-2:2014-11E Turbozespoły wiatrowe -- Część 2: Małe turbozespoły wiatrowe
Wind turbines -- Part 2: Small wind turbines
Wprowadza: IEC 61400-2:2013; EN 61400-2:2014
Zastępuje: PN-EN 61400-2:2008P
ICS: 27.180
2014-11-25
PN-EN 45510-4-6:2003P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-6: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Instalacja odsiarczania spalin (DeSOx)
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 6: Flue gas desulphurization (De-SOx) plant
Wprowadza: EN 45510-4-6:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-4-6:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100
2003-06-23
PN-EN 12514-2:2004P Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki
Installations for oil supply systems for oil burners - Part 2: Safety requirements and tests - Parts, valves, pipes, filters, oil de-aerators, meters
Wprowadza: EN 12514-2:2000
Zastępuje: PN-EN 12514-2:2002E
ICS: 27.060.10
2004-03-22
PN-EN 45510-6-6:2003P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 6-6: Urządzenia pomocnicze turbin -- Mokre i hybrydowe chłodnie kominowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-6: Turbine auxiliaries - Wet and wet/dry cooling towers
Wprowadza: EN 45510-6-6:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-6-6:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 27.200
2003-07-24
PN-EN 45510-3-2:2002P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 3-2: Kotły -- Kotły płomienicowo-płomieniówkowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 3-2: Boilers - Shell boilers
Wprowadza: EN 45510-3-2:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100
2002-08-19
PN-EN ISO 9488:2002P Energia słoneczna -- Terminologia
Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
Wprowadza: EN ISO 9488:1999; ISO 9488:1999
ICS: 01.040.27; 27.160
2002-12-27
PN-EN 45510-6-4:2002P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 6-4: Urządzenia pomocnicze turbin -- Pompy
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-4: Turbine auxiliaries - Pumps
Wprowadza: EN 45510-6-4:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.040; 27.100; 23.080
2002-12-10
PN-EN 45510-4-7:2003P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-7: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Instalacja odprowadzania popiołu
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 7: Ash handling plant
Wprowadza: EN 45510-4-7:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-4-7:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100
2003-06-23
PN-EN 45510-5-4:2004P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 5-4: Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-4: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
Wprowadza: EN 45510-5-4:1998
Zastępuje: PN-EN 45510-5-4:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 27.140; 23.080
2004-07-01
PN-EN 45510-2-3:2002E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-3: Wyposażenie elektryczne -- Baterie stacjonarne i ładowarki
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-4: Electrical equipment - Stationary batteries and chargers
Wprowadza: EN 45510-2-3:2000
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 29.200
2002-08-15
PN-EN 45510-4-8:2002P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 4-8: Urządzenia pomocnicze kotłów -- Instalacja odprowadzania pyłu
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-8: Boiler auxiliaries - Dust handling plant
Wprowadza: EN 45510-4-8:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100
2002-08-19
PN-EN 45510-2-4:2002E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-4: Wyposażenie elektryczne -- Przetworniki statyczne wysokiej mocy
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-4: Electrical equipment - High power static convertors
Wprowadza: EN 45510-2-4:2000
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 29.200
2002-08-15
PN-EN 45510-6-8:2002E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 6-8: Urządzenia pomocnicze turbin -- Urządzenia dźwignicowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-8: Turbine auxiliaries - Cranes
Wprowadza: EN 45510-6-8:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100
2002-08-15
PN-EN 45510-8-1:2002E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 8-1: Sterowanie i pomiary
Guide for procurement of power station equipment - Part 8-1: Control and instrumentation
Wprowadza: EN 45510-8-1:1998
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 27.200
2002-08-15
PN-EN 12953-8:2004P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 8: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia
Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure
Wprowadza: EN 12953-8:2001; EN 12953-8:2001/AC:2002
Zastępuje: PN-EN 12953-8:2002E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 2014/68/EU; 97/23/EC; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2004-06-07
PN-EN 45510-1:2004P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 1: Ustalenia wspólne
Guide for procurement of power station equipment - Part 1: Common clauses
Wprowadza: EN 45510-1:1997
Zastępuje: PN-EN 45510-1:2002E
ICS: 27.100
2004-06-22
PN-EN 60953-3:2005P Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Część 3: Cieplne badania sprawdzające osiągi modernizowanych turbin parowych
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
Wprowadza: EN 60953-3:2002
Zastępuje: PN-EN 60953-3:2002E
ICS: 27.040
2005-04-04
PN-EN 45510-2-5:2003E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-5: Wyposażenie elektryczne -- Silniki
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-5: Electrical equipment - Motors
Wprowadza: EN 45510-2-5:2002
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 29.160.30
2003-06-15
PN-EN 45510-2-7:2003E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-7: Wyposażenie elektryczne -- Aparatura łączeniowa i urządzenia sterujące
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-7: Electrical equipment - Motors
Wprowadza: EN 45510-2-7:2002
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 29.130.10
2003-06-15
PN-CR 12953-14:2003E Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 14: Wskazówki dotyczące wyboru organizacji badawczo-certyfikujących, niezależnych od wytwórcy
Shell boilers - Part 14: Guideline for involvement of an inspection body independent of the manufacturer
Wprowadza: CR 12953-14:2002
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2003-06-15
PN-CR 12952-17:2003E Kotły wodnorurowe -- Część 17: Wskazówki dotyczące wyboru organizacji badawczo-certyfikujących
Water boilers and auxiliary installations - Part 17: Guideline for the involvement of an inspection body independent of the manufacturer
Wprowadza: CR 12952-17:2002
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2003-06-15
PN-EN 12953-5:2005P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12953-5:2002
Zastępuje: PN-EN 12953-5:2003E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2005-10-26
PN-EN 12952-8:2005P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for boiler
Wprowadza: EN 12952-8:2002
Zastępuje: PN-EN 12952-8:2003E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2005-10-13
PN-EN 12953-7:2004P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 7: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów
Shell boilers - Part 7: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers
Wprowadza: EN 12953-7:2002
Zastępuje: PN-EN 12953-7:2003E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2004-12-10
PN-EN 12953-4:2004P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12953-4:2002
Zastępuje: PN-EN 12953-4:2003E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2004-12-15
PN-EN 12952-10:2004P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure
Wprowadza: EN 12952-10:2002
Zastępuje: PN-EN 12952-10:2003E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2004-12-08
PN-EN 45510-2-6:2002E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-6: Wyposażenie elektryczne -- Generatory
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-6: Electrical equipment - Generators
Wprowadza: EN 45510-2-6:2000
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 29.160.20
2002-08-15
PN-M-34121:2006P Wyznaczanie wartości opałowej węgla oraz straty niecałkowitego spalania w kotłach spalających węgiel o zwiększonej zawartości węglanów
Determination of the calorific value of coal and unburned carbon in fly ash in boilers that use of coal with high content of carbonate
ICS: 27.060.30
2006-05-10
PN-EN 12514-1:2004P Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i zabezpieczeń, zbiorniki zasilające
Installations for oil supply systems for oil burners - Part 1: Safety requirements and tests - Parts, oil feed pumps, control and safety devices, supply tanks
Wprowadza: EN 12514-1:2000
Zastępuje: PN-EN 12514-1:2002E
ICS: 27.060.10
2004-03-22
PN-M-34126:2004P Węgiel -- Określenie koncentracji i strumienia masy pyłu węglowego transportowanego pneumatycznie do paleniska kotła energetycznego -- Metoda grawimetryczna
Coal -- Determination of concentration and mass flow rate of pulverized coal conveyed by gases in direct fired coal systems -- Manual gravimetric method
ICS: 73.040
2004-10-04
PN-EN 61400-1:2006E Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania
Wind turbines - Part 1: Design requirements
Wprowadza: EN 61400-1:2005
Zastępuje: PN-EN 61400-1:2005P
ICS: 27.180
2006-03-15
PN-EN 45510-2-8:2005E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-8: Wyposażenie elektryczne -- Kable energetyczne
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-8: Electrical equipment - Power cables
Wprowadza: EN 45510-2-8:2004
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 29.060.20; 27.100
2005-05-15
PN-EN 50308:2005E Turbozespoły wiatrowe -- Zabezpieczenia -- Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance
Wprowadza: EN 50308:2004
Dyrektywy: 98/37/EC
ICS: 27.180
2005-03-15
PN-EN 12953-10:2006P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 10: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej
Shell boilers - Part 10: Requirements for feedwater and boiler water quality
Wprowadza: EN 12953-10:2003
Zastępuje: PN-EN 12953-10:2004E
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 27.060.30; 13.060.25
2006-06-20
PN-EN 12952-16:2006P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 16: Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowym na paliwa stałe do kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
Wprowadza: EN 12952-16:2002
Zastępuje: PN-EN 12952-16:2003E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2006-06-13
PN-EN 12952-12:2006P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality
Wprowadza: EN 12952-12:2003
Zastępuje: PN-EN 12952-12:2004E
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 27.060.30; 13.060.25
2006-06-29
PN-EN 12953-11:2006P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 11: Badania odbiorcze
Shell boilers - Part 11: Acceptance tests
Wprowadza: EN 12953-11:2003
Zastępuje: PN-EN 12953-11:2004E
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2006-06-28
PN-EN 61400-25-5:2007E Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności
Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing
Wprowadza: EN 61400-25-5:2007
ICS: 27.180
2007-03-27
PN-EN 225-2:2007E Palniki olejowe rozpylające -- Wymiary przyłączeniowe pomp palników i silników palników -- Część 2: Silniki palników olejowych
Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 2: Oil burner motors
Wprowadza: EN 225-2:2007
ICS: 27.060.10
2007-10-31
PN-EN 12953-12:2007P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 12: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych rusztowych na paliwa stałe do kotłów
Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler
Wprowadza: EN 12953-12:2003
Zastępuje: PN-EN 12953-12:2004E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2007-04-13
PN-EN 12952-8:2005/Ap1:2006P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for boiler
ICS: 27.060.30
2006-03-24
PN-EN 12952-13:2007P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 13: Wymagania dotyczące instalacji oczyszczania spalin
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 13: Requirements for flue gas cleaning systems
Wprowadza: EN 12952-13:2003; EN 12952-13:2003/A1:2003
Zastępuje: PN-EN 12952-13:2003E; PN-EN 12952-13:2003/A1:2005E
Dyrektywy: 97/23/EC; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2007-04-11
PN-EN 12952-14:2007P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 14: Wymagania dotyczące instalacji oczyszczania spalin DENOX stosujących ciekły amoniak pod ciśnieniem i roztwór wodny amoniaku
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14: Requirements for flue gas DENOX-systems using liquified pressurized ammonia and ammonia water solution
Wprowadza: EN 12952-14:2004
Zastępuje: PN-EN 12952-14:2004E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2007-04-24
PN-EN 12952-15:2006P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 15: Badania odbiorcze
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance tests
Wprowadza: EN 12952-15:2003
Zastępuje: PN-EN 12952-15:2004E
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2006-10-19
PN-EN 61400-25-1:2007E Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli
Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models
Wprowadza: EN 61400-25-1:2007
ICS: 27.180
2007-03-27
PN-EN 61400-21:2009E Turbozespoły wiatrowe -- Część 21: Pomiar i ocena parametrów jakości energii dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej
Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
Wprowadza: EN 61400-21:2008
Zastępuje: PN-EN 61400-21:2004P
ICS: 27.180
2009-03-05
PN-EN 1:2001/A1:2008P Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi i przyłączem kominowym
Flued oil stoves with vaporizing burners
Wprowadza: EN 1:1998/A1:2007
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 97.100.40
2008-05-29
PN-EN 61400-3:2009E Turbozespoły wiatrowe -- Część 3: Wymagania projektowe dla przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych
Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines
Wprowadza: EN 61400-3:2009
ICS: 27.180
2009-06-05
PN-EN 12953-9:2010P Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 9: Wymagania dla ograniczników kotła i osprzętu
Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
Wprowadza: EN 12953-9:2007
Zastępuje: PN-EN 12953-9:2007E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2010-02-22
PN-EN 12952-11:2010P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 11: Wymagania dla ograniczników kotła i osprzętu
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
Wprowadza: EN 12952-11:2007
Zastępuje: PN-EN 12952-11:2007E
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2010-02-24
PN-EN 12953-6:2011E Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 6: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów
Shell Boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler
Wprowadza: EN 12953-6:2011
Zastępuje: PN-EN 12953-6:2005/Ap1:2006P; PN-EN 12953-6:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.060.30
2011-03-11
PN-EN 61400-1:2006/A1:2010E Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania
Wind turbines - Part 1: Design requirements
Wprowadza: EN 61400-1:2005/A1:2010; IEC 61400-1:2005/AMD1:2010
ICS: 27.180
2010-12-28
PN-EN 12952-4:2011E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 4: Obliczenia oczekiwanej trwałości kotłów podczas eksploatacji
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 4: In-service boiler life expectancy calculations
Wprowadza: EN 12952-4:2011
Zastępuje: PN-EN 12952-4:2002P
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 27.040
2011-11-23
PN-EN 12952-5:2011E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12952-5:2011
Zastępuje: PN-EN 12952-5:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2011-11-30
PN-EN 45510-2-9:2009E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-9: Wyposażenie elektryczne -- Instalacje kablowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-9: Electrical equipment - Cabling systems
Wprowadza: EN 45510-2-9:2008
ICS: 29.060.01; 27.100
2009-01-21
PN-EN 12952-6:2011E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 6: Badania podczas wytwarzania -- Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12952-6:2011
Zastępuje: PN-EN 12952-6:2004P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2011-11-30
PN-EN 12952-2:2011E Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Wprowadza: EN 12952-2:2011
Zastępuje: PN-EN 12952-2:2004P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2011-11-23
PN-EN 45510-2-2:2002E Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 2-2: Wyposażenie elektryczne -- Ciągłe zasilanie elektryczne
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-2: Electrical equipment - Uninterruptible power supplies
Wprowadza: EN 45510-2-2:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100
2002-08-15
PN-EN 45510-3-3:2002P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 3-3: Kotły -- Kotły z paleniskiem fluidalnym
Guide for procurement of power station equipment - Part 3-3: Boilers - Boilers with fluidized bed firing
Wprowadza: EN 45510-3-3:1999
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.060.30; 27.100
2002-10-07
PN-EN 45510-5-3:2001P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 5-3: Turbiny wiatrowe
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-3: Wind turbines
Wprowadza: EN 45510-5-3:1998
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 27.180
2001-09-20
PN-EN 61400-22:2011E Turbozespoły wiatrowe -- Część 22: Wymagania zgodności i certyfikacja turbozespołów wiatrowych
Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification
Wprowadza: EN 61400-22:2011; IEC 61400-22:2010
ICS: 27.180
2011-03-11
PN-EN 61400-24:2010E Turbozespoły wiatrowe -- Część 24: Ochrona odgromowa
Wind turbines - Part 24: Lightning protection
Wprowadza: EN 61400-24:2010; IEC 61400-24:2010
ICS: 27.180
2010-12-06
PN-EN 45510-6-9:2003P Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni -- Część 6-9: Urządzenia pomocnicze turbin -- Układy wody chłodzącej
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-9: Turbine auxiliaries - Cooling water systems
Wprowadza: EN 45510-6-9:1999
Zastępuje: PN-EN 45510-6-9:2002E
Dyrektywy: 93/38/EEC
ICS: 27.100; 27.200
2003-07-09
PN-EN 50308:2005/AC:2006E Turbozespoły wiatrowe -- Zabezpieczenia -- Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance
Wprowadza: EN 50308:2004/corrigendum Feb. 2005
ICS: 27.180
2006-03-15
PN-EN 60953-2:2000P Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Metoda B -- Szeroki zakres dokładności dla różnych typów i wielkości turbin parowych
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 2: Method B - Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines (IEC 60953-2:1990)
Wprowadza: EN 60953-2:1995; IEC 60953-2:1990
ICS: 27.040
2000-02-24
PN-EN 61400-25-4:2017-05E Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych
Wind energy generation systems -- Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Mapping to communication profile
Wprowadza: EN 61400-25-4:2017; IEC 61400-25-4:2016
Zastępuje: PN-EN 61400-25-4:2009E
ICS: 27.180
2017-05-17
PN-EN ISO 22975-1:2016-11E Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 1: Rury próżniowe -- Trwałość i wydajność
Solar energy -- Collector components and materials -- Part 1: Evacuated tubes - Durability and performance (ISO 22975-1:2016)
Wprowadza: EN ISO 22975-1:2016; ISO 22975-1:2016
Dyrektywy: 89/106/EEC
ICS: 27.160
2016-11-29
PN-EN ISO 22975-2:2016-11E Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 2: Rury ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła -- Trwałość i wydajność
Solar energy -- Collector components and materials -- Part 2: Heat-pipes for solar thermal application -- Durability and performance (ISO 22975-2:2016)
Wprowadza: EN ISO 22975-2:2016; ISO 22975-2:2016
Dyrektywy: 89/106/EEC
ICS: 27.160
2016-11-29
PN-EN 61400-25-6:2017-05E Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 25-6: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Klasy węzłów logicznych i klasy danych do monitorowania stanu
Wind energy generation systems -- Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Logical node classes and data classes for condition monitoring
Wprowadza: EN 61400-25-6:2017; IEC 61400-25-6:2016
Zastępuje: PN-EN 61400-25-6:2011E
ICS: 27.180
2017-05-17
PN-EN ISO 22975-3:2014-10/Ap1:2017-08E Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powłoki absorbera
Solar energy -- Collector components and materials -- Part 3: Absorber surface durability (ISO 22975-3:2014)
ICS: 27.160
2017-08-30
PN-EN 12952-7:2013-03P Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów
Water-tube boilers and auxiliary installations -- Part 7: Requirements for equipment for the boiler
Wprowadza: EN 12952-7:2012
Zastępuje: PN-EN 12952-7:2005P
Dyrektywy: 2014/68/EU; 97/23/EC
ICS: 27.040
2016-07-12
PN-EN 61400-12-1:2017-07E Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych
Wind power generation systems -- Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines
Wprowadza: EN 61400-12-1:2017; IEC 61400-12-1:2017
Zastępuje: PN-EN 61400-12-1:2006E
ICS: 27.180
2017-07-05
PN-EN ISO 9806:2017-12E Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań
Solar energy -- Solar thermal collectors -- Test methods (ISO 9806:2017)
Wprowadza: ISO 9806:2017; EN ISO 9806:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 9806:2014-02E
ICS: 27.160
2017-12-21
PN-EN ISO 22975-3:2014-10P Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powierzchni absorbera
Solar energy -- Collector components and materials -- Part 3: Absorber surface durability (ISO 22975-3:2014)
Wprowadza: ISO 22975-3:2014; EN ISO 22975-3:2014
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 27.160
2017-09-05
PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12E Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli
Wind turbines -- Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry
Wprowadza: EN 61400-12-2:2013/AC:2016-10; IEC 61400-12-2:2013/COR1:2016
ICS: 27.180
2016-12-05
Wersja do wydruku
Początek strony