Wykaz aktualnych PN


KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Sektor WPN: SEL
Powrót
Numer PN Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Data publikacji
PN-EN 61817:2002/A1:2005E Domowe przyrządy przenośne do gotowania, opiekania i podobnych zastosowań -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household portable appliances for cooking, grilling and similar use - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 61817:2001/A1:2004; IEC 61817:2000/AMD1:2004
ICS: 97.040.50
2005-06-15
PN-EN 60335-2-96:2005/Ap1:2005P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating
ICS: 13.120; 97.100.10
2005-11-28
PN-EN 61309:2002E Frytkownice do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Deep-fat fryers for household use - Methods for measuring the performance (IEC 61309:1995)
Wprowadza: EN 61309:1995; IEC 61309:1995
Zastępuje: PN-E-08231-02:1988P
ICS: 97.040.50
2002-08-15
PN-EN 60335-2-81:2003E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats
Wprowadza: EN 60335-2-81:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-81:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.030; 97.100.10
2003-12-15
PN-EN 62115:2005/A2:2011E Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Electric toys - Safety
Wprowadza: IEC 62115:2003/AMD2:2010; EN 62115:2005/A2:2011
Dyrektywy: 2009/48/EC; 88/378/EEC
ICS: 97.200.50
2011-09-30
PN-EN 60335-2-26:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks
Wprowadza: EN 60335-2-26:2003/A1:2008; IEC 60335-2-26:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 39.040.20
2008-10-22
PN-EN 60335-2-28:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines
Wprowadza: EN 60335-2-28:2003/A1:2008; IEC 60335-2-28:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 61.080
2008-10-22
PN-EN 60335-2-97:2007/A11:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment
Wprowadza: EN 60335-2-97:2006/A11:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.160.30; 91.060.50
2008-12-22
PN-EN 61254:2002E Elektryczne golarki do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electric shavers for household use - Methods for measuring the performance (IEC 61254:1993)
Wprowadza: EN 61254:1994; IEC 61254:1993
ICS: 97.170
2002-08-15
PN-EN 61591:2002E Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household range hoods - Methods for measuring performance (IEC 61591:1997)
Wprowadza: EN 61591:1997; IEC 61591:1997
Dyrektywy: 65/2014; 66/2014
ICS: 97.040.20
2002-08-15
PN-EN 60704-2-7:2002P Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2: Particular requirements for fans (IEC 60704-2-7:1997)
Wprowadza: EN 60704-2-7:1998
Zastępuje: PN-EN 60704-2-7:2002E
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 23.120
2002-12-10
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60335-1:2012/AC:2014
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2014-03-10
PN-EN 60335-2-103:2015-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows
Wprowadza: IEC 60335-2-103:2006; IEC 60335-2-103:2006/AMD1:2010; EN 60335-2-103:2015
Zastępuje: PN-EN 60335-2-103:2005/A11:2009E; PN-EN 60335-2-103:2005P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 13.120; 91.060.50
2015-03-06
PN-EN 50597:2015-11E Zużycie energii przez automaty sprzedające
Energy Consumption of Vending Machines
Wprowadza: EN 50597:2015
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 55.230; 97.040.30; 27.015
2015-11-10
PN-EN 60335-2-56:2003/A2:2014-12E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances
Wprowadza: IEC 60335-2-56:2002/AMD2:2014; EN 60335-2-56:2003/A2:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 37.040.10; 37.060.10
2014-12-23
PN-EN 60335-2-101:2003/A2:2014-12E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń wytwarzających aerozol
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-101: Particular requirements for vaporizers
Wprowadza: IEC 60335-2-101:2002/AMD2:2014; EN 60335-2-101:2002/A2:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2014-12-16
PN-EN 62885-3:2015-05E Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 3: Urządzenia czyszczące na mokro -- Metody badań cech funkcjonalnych
Surface cleaning appliances -- Part 3: Wet carpet cleaning appliances -- Methods for measuring the performance
Wprowadza: EN 62885-3:2015; IEC 62885-3:2014
ICS: 97.080
2015-05-18
PN-EN 62115:2005/A12:2015-02E Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Electric toys -- Safety
Wprowadza: EN 62115:2005/A12:2015
Dyrektywy: 2009/48/EC
ICS: 97.200.50
2015-02-24
PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-10E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60335-1:2012/A11:2014
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2014-10-29
PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2014-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2014-03-17
PN-EN 50229:2015-10E Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electric clothes washer-dryers for household use -- Methods of measuring the performance
Wprowadza: EN 50229:2015
Zastępuje: PN-EN 50229:2007E
Dyrektywy: 96/60/EC
ICS: 97.060
2015-10-27
PN-EN 60704-2-5:2005/A1:2015-04E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances -- Test code for the determination of airborne acoustical noise -- Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
Wprowadza: EN 60704-2-5:2005/A1:2015; IEC 60704-2-5:2005/AMD1:2014
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.100.10
2015-04-28
PN-EN 60335-2-54:2009/A1:2015-11E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
Wprowadza: EN 60335-2-54:2008/A1:2015; IEC 60335-2-54:2008/AMD1:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.180
2015-11-27
PN-EN 50106:2009P Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu wchodzącego w zakres EN 60335-1
Safety of household and similar electrical appliances -- Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
Wprowadza: EN 50106:2008
Zastępuje: PN-EN 50106:2000P; PN-EN 50106:2000/A2:2002P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2015-06-17
PN-EN 60335-2-34:2013-09P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors
Wprowadza: EN 60335-2-34:2013; IEC 60335-2-34:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-34:2009P; PN-EN 60335-2-34:2009/A2:2009E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 23.140; 97.040.30
2015-06-24
PN-EN 60704-2-14:2013-10/A11:2015-03E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers
Wprowadza: EN 60704-2-14:2013/A11:2015
Dyrektywy: 1060/2010; 2009/125/EC; 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.040.30
2015-03-06
PN-EN 60335-1:2012P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010
Zastępuje: PN-EN 60335-1:2004P; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005P; PN-EN 60335-1:2004/A12:2008P; PN-EN 60335-1:2004/Ap1:2005P; PN-EN 60335-1:2004/Ap2:2006P; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009E; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010E; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008P; PN-EN 60335-1:2004/A15:2011E; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011P
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2014-03-05
PN-EN 50615:2015-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do zapobiegania i tłumienia ognia do płyt kuchennych (płyt grzejnych)
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops)
Wprowadza: EN 50615:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.040.20
2015-04-10
PN-EN 60335-2-97:2007/A12:2015-02E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment
Wprowadza: EN 60335-2-97:2006/A12:2015
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.160.30; 91.060.50
2015-02-24
PN-EN 60335-2-102:2016-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Wprowadza: EN 60335-2-102:2016; IEC 60335-2-102:2004; IEC 60335-2-102:2004/AMD1:2008; IEC 60335-2-102:2004/AMD2:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-102:2006E; PN-EN 60335-2-102:2006/A1:2010E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.20; 97.100.30
2016-03-08
PN-EN 60335-2-32:2009/A2:2015-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-32: Particular requirements for massage appliances
Wprowadza: IEC 60335-2-32:2002/AMD2:2013; EN 60335-2-32:2003/A2:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2015-03-05
PN-EN 61255:2014-12E Elektryczne poduszki do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household electric heating pads -- Methods for measuring performance
Wprowadza: IEC 61255:2014; EN 61255:2014
Zastępuje: PN-EN 61255:2002E
ICS: 97.030
2014-12-10
PN-EN 60335-2-25:2012/A1:2015-11E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
Wprowadza: EN 60335-2-25:2012/A1:2015; IEC 60335-2-25:2010/AMD1:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.20
2015-11-27
PN-EN 50193-2-2:2017-01E Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- Część 2-2: Wymagania funkcjonalne -- Elektryczne przepływowe prysznice do zastosowania jednopunktowego -- Efektywność
Electric instantaneous water heaters -- Part 2-2: Performance requirements -- Single point of use electric instantaneous showers -- Efficiency
Wprowadza: EN 50193-2-2:2016
Dyrektywy: 812/2013; 813/2013
ICS: 91.140.65
2017-01-12
PN-EN 62826:2014-11E Sprzęt do czyszczenia powierzchni -- Urządzenia do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Surface cleaning apliances -- Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use -- Methods of measuring the performance
Wprowadza: IEC 62826:2014; EN 62826:2014
ICS: 97.080
2014-11-25
PN-EN 60704-2-1:2015-02E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy
Household and similar electrical appliances -- Test code for the determination of airborne acoustical noise -- Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
Wprowadza: IEC 60704-2-1:2014; EN 60704-2-1:2015
Zastępuje: PN-EN 60704-2-1:2004P
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 665/2013; 666/2013
ICS: 17.140.20; 97.080
2015-02-16
PN-EN 60299:2014-12E Elektryczne koce do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household electric blankets -- Methods for measuring performance
Wprowadza: IEC 60299:2014; EN 60299:2014
Zastępuje: PN-EN 60299:2002E
ICS: 97.030
2014-12-10
PN-EN 60531:2002E Elektryczne ogrzewacze akumulacyjne pomieszczeń do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance (IEC 60531:1999, modified)
Wprowadza: EN 60531:2000; IEC 60531:1999
Zastępuje: PN-E-77026:1973P
ICS: 97.100.10
2002-08-15
PN-EN 50550:2011E Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego
Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)
Wprowadza: EN 50550:2011
Dyrektywy: 2004/108/EC; 2006/95/EC; 2014/30/EU; 2014/35/EU
ICS: 29.120.50
2011-05-20
PN-EN 60335-2-9:2007/A13:2011E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
Wprowadza: EN 60335-2-9:2003/A13:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2011-01-27
PN-EN 60704-1:2010E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne noise - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60704-1:2010
Zastępuje: PN-EN 60704-1:2002E; PN-EN 60704-1:2000P
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU
ICS: 17.140.20; 97.030
2010-05-28
PN-EN 50408:2009/A1:2011E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy kabin w pojazdach
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for cab heaters for vehicles
Wprowadza: EN 50408:2008/A1:2011
ICS: 43.040.60
2011-11-04
PN-EN 50559:2013-09E Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie podłogowe, charakterystyki pracy -- Definicje, metody badań, obliczanie parametrów i wymiarów oraz symbole stosowane we wzorach
Electric room heating, underfloor heating, characteristics of performance -- Definitions, method of testing, sizing and formula symbols
Wprowadza: EN 50559:2013
ICS: 97.100.10
2013-09-16
PN-EN 60335-2-30:2010/AC:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters
Wprowadza: EN 60335-2-30:2009/corrigendum Mar. 2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2010-05-28
PN-EN 60335-2-101:2003/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń wytwarzających aerozol
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers
Wprowadza: EN 60335-2-101:2002/A1:2008; IEC 60335-2-101:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2008-10-22
PN-EN 60704-2-6:2013-04E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-6: Particular requirements for tumble dryers
Wprowadza: EN 60704-2-6:2012; IEC 60704-2-6:2012
Zastępuje: PN-EN 60704-2-6:2005E
Dyrektywy: 2009/125/EC; 392/2012
ICS: 17.140.20; 97.060
2013-04-17
PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/corrigendum Aug. 2010
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2010-12-15
PN-EN 50564:2011E Elektryczny sprzęt domowy -- Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy
Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
Wprowadza: EN 50564:2011; IEC 62301:2011
Zastępuje: PN-EN 62301:2006E
Dyrektywy: 1275/2008; 2009/125/EC
ICS: 27.140
2011-08-09
PN-EN 60335-2-66:2003/A2:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters
Wprowadza: EN 60335-2-66:2003/A2:2012; IEC 60335-2-66:2002/AMD2:2011
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2012-04-05
PN-EN 62115:2005/A11:2012E Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Electric toys - Safety
Wprowadza: EN 62115:2005/A11:2012
Dyrektywy: 2009/48/EC
ICS: 97.200.50
2012-10-22
PN-EN 60704-2-14:2013-10E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers
Wprowadza: EN 60704-2-14:2013; IEC 60704-2-14:2013
Zastępuje: PN-EN 28960:2011E
Dyrektywy: 1060/2010; 2009/125/EC
ICS: 17.140.20; 97.040.30
2013-10-08
PN-EN 60734:2013-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego -- Cechy funkcjonalne -- Woda do badań
Household electrical appliances - Performance - Water for testing
Wprowadza: EN 60734:2012; IEC 60734:2012
Zastępuje: PN-EN 60734:2003E
ICS: 97.060
2013-04-30
PN-EN 60335-2-72:2013-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-72: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku w obiektach handlowych i przemysłowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-72: Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use
Wprowadza: EN 60335-2-72:2012; IEC 60335-2-72:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-72:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.080
2013-04-30
PN-EN 60335-2-95:2015-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
Wprowadza: IEC 60335-2-95:2011; EN 60335-2-95:2015
Zastępuje: PN-EN 60335-2-95:2005E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 29.160.30; 91.090
2015-03-05
PN-EN 60335-2-6:2015-05E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-6:2015; IEC 60335-2-6:2014
Zastępuje: PN-EN 60335-2-6:2006/A11:2010E; PN-EN 60335-2-6:2006P; PN-EN 60335-2-6:2006/A2:2008E; PN-EN 60335-2-6:2006/A12:2012E; PN-EN 60335-2-6:2006/A13:2013-06E; PN-EN 60335-2-6:2006/AC:2012P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.20
2015-05-20
PN-EN 60335-2-67:2013-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines for commercial use
Wprowadza: EN 60335-2-67:2012; IEC 60335-2-67:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-67:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 23.080; 91.140.65
2013-04-30
PN-EN 60335-2-27:2014-02E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation
Wprowadza: IEC 60335-2-27:2009; EN 60335-2-27:2013
Zastępuje: PN-EN 60335-2-27:2010/AC:2011E; PN-EN 60335-2-27:2010E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2014-02-24
PN-EN 60335-2-34:2013-09E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors
Wprowadza: EN 60335-2-34:2013; IEC 60335-2-34:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-34:2009P; PN-EN 60335-2-34:2009/A2:2009E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 23.140; 97.040.30
2013-09-16
PN-EN 60335-2-68:2013-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction machines, for commercial use
Wprowadza: EN 60335-2-68:2012; IEC 60335-2-68:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-68:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.020
2013-04-30
PN-EN 60335-2-69:2013-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush for commercial use
Wprowadza: EN 60335-2-69:2012; IEC 60335-2-69:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-69:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 665/2013; 666/2013
ICS: 97.080
2013-03-31
PN-EN 60335-2-79:2013-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners
Wprowadza: EN 60335-2-79:2012; IEC 60335-2-79:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-79:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.080
2013-03-19
PN-EN 60335-2-16:2004/A2:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers
Wprowadza: EN 60335-2-16:2003/A2:2012; IEC 60335-2-16:2002/AMD2:2011
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2012-04-05
PN-EN 60335-2-23:2006/A2:2015-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
Wprowadza: IEC 60335-2-23:2003/AMD2:2012; EN 60335-2-23:2003/A2:2015
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2015-03-10
PN-EN 60335-2-44:2005/A2:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące prasownic
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers
Wprowadza: EN 60335-2-44:2002/A2:2012; IEC 60335-2-44:2002/AMD2:2011
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.060
2012-04-05
PN-EN 60335-2-45:2007/A2:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych narzędzi grzejnych i podobnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-45:2002/A2:2012; IEC 60335-2-45:2002/AMD2:2011
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 25.140.20; 13.120
2012-04-05
PN-EN 60335-2-7:2010/A1:2013-06E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines
Wprowadza: EN 60335-2-7:2010/A1:2013; IEC 60335-2-7:2008/AMD1:2011
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2013-06-26
PN-EN 60335-2-81:2003/A2:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats
Wprowadza: EN 60335-2-81:2003/A2:2012; IEC 60335-2-81:2002/AMD2:2011
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.030; 97.100.10
2012-04-05
PN-EN 60335-2-17:2013-06E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances
Wprowadza: EN 60335-2-17:2013; IEC 60335-2-17:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-17:2009P; PN-EN 60335-2-17:2009/A2:2009E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2013-06-04
PN-EN 60335-2-3:2016-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-3: Particular requirements for electric irons
Wprowadza: EN 60335-2-3:2016; IEC 60335-2-3:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-3:2007/A11:2010E; PN-EN 60335-2-3:2007/A2:2008E; PN-EN 60335-2-3:2007P; PN-EN 60335-2-3:2007/AC:2012P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2016-03-08
PN-EN 61591:2002/A11:2014-08E Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household range hoods and other cooking fume extractors -- Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 61591:1997/A11:2014
Dyrektywy: 65/2014; 66/2014
ICS: 97.040.20
2014-08-19
PN-EN 60335-2-65:2004/A11:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
Wprowadza: EN 60335-2-65:2003/A11:2012
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 23.120
2012-10-09
PN-EN 62115:2005P Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Electric toys - Safety
Wprowadza: IEC 62115:2003/AMD1:2004; IEC 62115:2003; IEC 62115:2003/AMD2:2010; EN 62115:2005/IS1:2010; EN 62115:2005; EN 62115:2005/A2:2011
Zastępuje: PN-EN 50088:1999/A3:2004P; PN-EN 50088:1999P
Dyrektywy: 2009/48/EC; 2009/48/EC; 88/378/EEC; 88/378/EEC
ICS: 97.200.50
2013-02-13
PN-EN 60335-2-11:2010/A1:2015-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
Wprowadza: IEC 60335-2-11:2008/AMD1:2012; EN 60335-2-11:2010/A1:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2015-03-24
PN-EN 60335-2-2:2010/A1:2013-05E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances
Wprowadza: EN 60335-2-2:2010/A1:2013; IEC 60335-2-2:2009/AMD1:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 666/2013
ICS: 13.120; 97.080
2013-05-23
PN-EN 60335-2-4:2010/A1:2015-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-4: Particular requirements for spin extractors
Wprowadza: IEC 60335-2-4:2008/AMD1:2012; EN 60335-2-4:2010/A1:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2015-04-17
PN-EN 60335-2-53:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-53: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun i kabin do napromieniowania promieniami podczerwonymi
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins
Wprowadza: EN 60335-2-53:2011; IEC 60335-2-53:2011
Zastępuje: PN-EN 60335-2-53:2004E; PN-EN 60335-2-53:2004/A1:2007E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.100.10
2012-02-10
PN-EN 60335-2-30:2010/A11:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters
Wprowadza: EN 60335-2-30:2009/A11:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2012-05-04
PN-EN 60335-2-54:2009/A11:2013-05E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
Wprowadza: EN 60335-2-54:2008/A11:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.180
2013-05-30
PN-EN 50570:2014-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Particular requirements for commercial electric tumble dryers
Wprowadza: EN 50570:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.060
2014-03-13
PN-EN 62552:2013-07E Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods
Wprowadza: EN 62552:2013; IEC 62552:2007/COR1:2008; IEC 62552:2007
Zastępuje: PN-EN 153:2009P; PN-EN ISO 15502:2009P
Dyrektywy: 1060/2010; 2010/30/EU; 643/2009
ICS: 97.030
2013-07-25
PN-EN 50571:2014-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Particular requirements for commercial electric washing machines
Wprowadza: EN 50571:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.060
2014-03-10
PN-EN 50569:2014-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Particular requirements for commercial electric spin extractors
Wprowadza: EN 50569:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.060
2014-03-13
PN-EN 60335-2-15:2016-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
Wprowadza: EN 60335-2-15:2016; IEC 60335-2-15:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-15:2007P; PN-EN 60335-2-15:2007/A2:2009E; PN-EN 60335-2-15:2007/A11:2012E; PN-EN 60335-2-15:2007/AC:2014-06P; PN-EN 60335-2-15:2007/AC:2007P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2016-04-19
PN-EN 60335-2-11:2010/A11:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
Wprowadza: EN 60335-2-11:2010/A11:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2012-10-09
PN-EN 60335-2-13:2010/A11:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-13:2010/A11:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2012-10-09
PN-EN 60335-2-2:2010/A11:2013-05E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances
Wprowadza: EN 60335-2-2:2010/A11:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 666/2013
ICS: 13.120; 97.080
2013-05-23
PN-EN 60335-2-7:2010/A11:2014-01E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-7: Particular requirements for washing machines
Wprowadza: EN 60335-2-7:2010/A11:2013
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2014-01-20
PN-EN 60335-2-31:2015-02E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Wprowadza: IEC 60335-2-31:2012; EN 60335-2-31:2014
Zastępuje: PN-EN 60335-2-31:2007P; PN-EN 60335-2-31:2007/A2:2009E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.20
2015-02-10
PN-EN 60335-2-40:2004/A13:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/A13:2012
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2012-03-28
PN-EN 60335-2-8:2015-12E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-8:2015; IEC 60335-2-8:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-8:2003E; PN-EN 60335-2-8:2003/A1:2006E; PN-EN 60335-2-8:2003/A2:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2015-12-04
PN-EN 60335-2-35:2016-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters
Wprowadza: EN 60335-2-35:2016; IEC 60335-2-35:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-35:2005P; PN-EN 60335-2-35:2005/AC:2007P; PN-EN 60335-2-35:2005/A1:2009P; PN-EN 60335-2-35:2005/A2:2011E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 91.140.65; 97.040.50
2016-03-25
PN-EN 60335-2-5:2015-05E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-5: Particular requirements for dishwashers
Wprowadza: EN 60335-2-5:2015; IEC 60335-2-5:2012
Zastępuje: PN-EN 60335-2-5:2005P; PN-EN 60335-2-5:2005/A11:2009E; PN-EN 60335-2-5:2005/A2:2009E; PN-EN 60335-2-5:2005/A12:2013-06E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.080
2015-05-20
PN-EN 60335-1:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010
Zastępuje: PN-EN 60335-1:2004/A14:2010E; PN-EN 60335-1:2004/A15:2011E; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011P; PN-EN 60335-1:2004P; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005P; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008P; PN-EN 60335-1:2004/A12:2008P; PN-EN 60335-1:2004/Ap1:2005P; PN-EN 60335-1:2004/Ap2:2006P; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2012-03-28
PN-EN 60704-2-10:2012E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych kuchni, piekarników, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych i urządzeń kombinowanych
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-10: Particular requirements for electric cooking ranges, ovens, grills, microwave ovens and any combination of these
Wprowadza: EN 60704-2-10:2011; IEC 60704-2-10:2011
Zastępuje: PN-EN 60704-2-10:2005E
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 17.140.20; 97.040.20
2012-02-23
PN-EN 60661:2014-11E Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych przyrządów do parzenia kawy do użytku domowego
Methods for measuring the performance of electric household coffee makers
Wprowadza: IEC 60661:1999/AMD1:2003; IEC 60661:1999; IEC 60661:1999/AMD2:2005; EN 60661:2014
Zastępuje: PN-EN 60661:2002E; PN-EN 60661:2002/A1:2003E; PN-EN 60661:2002/A2:2006E
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.040.50
2014-11-14
PN-EN 60335-2-25:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
Wprowadza: EN 60335-2-25:2012; IEC 60335-2-25:2010
Zastępuje: PN-EN 60335-2-25:2007/A11:2010E; PN-EN 60335-2-25:2007P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.20
2012-05-04
PN-EN 60335-2-52:2004/AC:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances
Wprowadza: EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2012-10-04
PN-EN 60456:2016-05E Pralki domowe -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Clothes washing machines for household use -- Methods for measuring the performance
Wprowadza: EN 60456:2016; IEC 60456:2010
Zastępuje: PN-EN 60456:2011/AC:2011E; PN-EN 60456:2011E
Dyrektywy: 1015/2010; 1061/2010; 2009/125/EC; 2010/30/EU
ICS: 97.060
2016-05-06
PN-EN 61121:2013-06E Suszarki bębnowe do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance
Wprowadza: EN 61121:2013; IEC 61121:2012
Zastępuje: PN-EN 61121:2005E
Dyrektywy: 2010/30/EU; 392/2012; 932/2012
ICS: 97.060
2013-06-26
PN-EN 60704-2-4:2012E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek i wirówek do bielizny
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: Particular requirements for washing machines and spin extractors
Wprowadza: EN 60704-2-4:2012; IEC 60704-2-4:2011
Zastępuje: PN-EN 60704-2-4:2004P
Dyrektywy: 1015/2010; 1061/2010; 2009/125/EC; 2010/30/EU
ICS: 17.140.20; 97.060
2012-07-02
PN-EN 50550:2011/AC:2012E Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego
Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)
Wprowadza: EN 50550:2011/AC:2012
Dyrektywy: 2004/108/EC; 2006/95/EC; 2014/30/EU; 2014/35/EU
ICS: 29.120.50
2012-07-23
PN-EN 60335-2-9:2007/AC:2012P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
Wprowadza: EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2012-10-12
PN-EN 60335-2-23:2006/AC:2012P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
Wprowadza: EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2012-10-12
PN-EN 50193-1:2016-08E Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Electric instantaneous water heaters -- Methods for measuring the Performance -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 50193-1:2016
Zastępuje: PN-EN 50193-1:2013-06E
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 812/2013; 814/2013
ICS: 91.140.65
2016-08-10
PN-EN 62115:2005/A11:2012P Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Electric toys - Safety
Wprowadza: EN 62115:2005/A11:2012
Dyrektywy: 2009/48/EC
ICS: 97.200.50
2014-02-24
PN-EN 60704-2-8:2002E Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2: Particular requirements for electric shavers (IEC 60704-2-8:1997)
Wprowadza: EN 60704-2-8:1997; IEC 60704-2-8:1997
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.170
2002-08-15
PN-EN 60442:2002E Tostery elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electric toasters for household and similar purposes - Methods for measuring the performance (IEC 60442:1998)
Wprowadza: EN 60442:1998; IEC 60442:1998
Zastępuje: PN-E-08211-02:1985P
ICS: 97.040.20
2002-08-15
PN-EN 60619:2002E Elektryczne przyrządy do przygotowywania żywności -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electrically operated food preparation appliances - Methods for measuring the performance (IEC 60619:1993)
Wprowadza: EN 60619:1993/A1:1995; EN 60619:1993; IEC 60619:1993; IEC 60619:1993/AMD1:1995
ICS: 97.040.50
2002-09-15
PN-EN 60675:2004P Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance (IEC 60675:1994)
Wprowadza: EN 60675:1995; EN 60675:1995/A1:1998; IEC 60675:1994/AMD1:1998; IEC 60675:1994
Zastępuje: PN-EN 60675:2002E
ICS: 97.100.10
2004-05-14
PN-EN 61817:2002E Domowe przyrządy przenośne do gotowania, opiekania i podobnych zastosowań -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household portable appliances for cooking, grilling and similar use - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 61817:2001; IEC 61817:2000
ICS: 97.040.50
2003-02-15
PN-EN 60335-2-75:2005/A11:2006E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
Wprowadza: EN 60335-2-75:2004/A11:2006
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 55.230
2006-11-23
PN-EN 60335-2-96:2005P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating
Wprowadza: EN 60335-2-96:2002; EN 60335-2-96:2002/A1:2004; IEC 60335-2-96:2002; IEC 60335-2-96:2002/AMD1:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-96:2003E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2005-03-30
PN-EN 60335-2-83:2003E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage
Wprowadza: EN 60335-2-83:2002
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.060.20
2003-12-15
PN-EN 60704-2-3:2003E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular requirements for dishwashers
Wprowadza: EN 60704-2-3:2002
Zastępuje: PN-EN 60704-2-3:2002E
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.040.40
2003-07-15
PN-EN 60335-2-101:2003E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń wytwarzających aerozol
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers
Wprowadza: EN 60335-2-101:2002; IEC 60335-2-101:2002
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2003-12-15
PN-EN 61855:2003E Elektryczny sprzęt do pielęgnacji włosów do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Household electrical hair care appliances - Methods of measuring the performance
Wprowadza: EN 61855:2003
Zastępuje: PN-E-08227-02:1988P; PN-E-08221-02:1988P
ICS: 97.170
2003-12-15
PN-EN 60335-2-52:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances
Wprowadza: EN 60335-2-52:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-52:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2004-06-15
PN-EN 60335-2-82:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines
Wprowadza: EN 60335-2-82:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-82:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.200.99
2004-06-15
PN-EN 60335-2-84:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets
Wprowadza: EN 60335-2-84:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-84:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.70
2004-06-15
PN-EN 60335-2-56:2003E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-56:2003; IEC 60335-2-56:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-56:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 37.040.10; 37.060.10
2003-12-15
PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne noise - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60704-1:2010/A11:2012
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU
ICS: 17.140.20; 97.030
2013-06-07
PN-EN 60335-2-40:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-40:2001P
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2004-01-15
PN-EN 60335-2-12:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-12:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-12:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2004-06-15
PN-EN 60335-2-88:2003E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-88: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning systems
Wprowadza: EN 60335-2-88:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-88:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.30
2003-12-15
PN-EN 60335-2-10:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i urządzeń do czyszczenia na mokro
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines
Wprowadza: EN 60335-2-10:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-10:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.080
2004-06-15
PN-EN 60335-2-65:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
Wprowadza: EN 60335-2-65:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-65:2002E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 23.120
2004-06-15
PN-EN 60335-2-66:2003E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters
Wprowadza: EN 60335-2-66:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-66:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2003-12-15
PN-EN 60442:2002/A1:2003E Tostery elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electric toasters for household and similar purposes - Methods for measuring the performance
Wprowadza: EN 60442:1998/A1:2003; IEC 60442:1998/AMD1:2003
ICS: 97.040.20
2003-12-15
PN-EN 60704-2-9:2004E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do pielęgnacji włosów
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-9: Particular requirements for electric hair care appliances
Wprowadza: EN 60704-2-9:2003
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.170
2004-06-15
PN-EN 60335-2-14:2009/A11:2012E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Wprowadza: EN 60335-2-14:2006/A11:2012
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2012-04-17
PN-EN 60335-2-26:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks
Wprowadza: EN 60335-2-26:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-26:2003P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 39.040.20
2004-06-15
PN-EN 60335-2-28:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines
Wprowadza: EN 60335-2-28:2003; IEC 60335-2-28:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-28:2003P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 61.080
2004-06-15
PN-EN 60335-2-60:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths
Wprowadza: EN 60335-2-60:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-60:2002P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.70; 97.170
2004-06-15
PN-EN 60311:2004E Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 60311:2003
Zastępuje: PN-EN 60311:2002E
ICS: 97.060
2004-06-15
PN-EN 60335-2-78:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues
Wprowadza: EN 60335-2-78:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-78:2003P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.20
2004-06-15
PN-EN 60335-2-85:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers
Wprowadza: EN 60335-2-85:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-85:2003P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2004-06-15
PN-EN 50410:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych urządzeń dekoracyjnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for decorative robots
Wprowadza: EN 50410:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC
ICS: 97.200.50; 97.190
2008-03-18
PN-EN 60335-2-44:2005P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące prasownic
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers
Wprowadza: EN 60335-2-44:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-44:2003E; PN-EN 60335-2-44:2003P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.060
2005-02-18
PN-EN 60379:2005E Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego
Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes
Wprowadza: EN 60379:2004; IEC 60379:1987
Zastępuje: PN-HD 500 S1:2003E
ICS: 91.140.65
2005-03-15
PN-EN 62115:2005E Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Electric toys - Safety
Wprowadza: IEC 62115:2003/AMD1:2004; IEC 62115:2003; EN 62115:2005
Zastępuje: PN-EN 50088:1999P; PN-EN 50088:1999/A3:2004P
Dyrektywy: 2009/48/EC; 88/378/EEC
ICS: 97.200.50
2005-11-15
PN-EN 60704-2-11:2002P Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych przyrządów do przygotowywania żywności
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-11: Particular requirements for electrically operated food preparation appliances (IEC 60704-2-11:1998)
Wprowadza: EN 60704-2-11:1999
Zastępuje: PN-EN 60704-2-11:2002E
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.040.50
2002-12-06
PN-EN 60335-2-29:2005E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
Wprowadza: EN 60335-2-29:2004; IEC 60335-2-29:2002; IEC 60335-2-29:2002/AMD1:2004
Zastępuje: PN-EN 60335-2-29:2003/Ap1:2004P; PN-EN 60335-2-29:2003P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.180; 29.200
2005-06-15
PN-EN 60335-2-43:2005P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Wprowadza: EN 60335-2-43:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-43:2004E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2005-08-25
PN-EN 50350:2005E Systemy regulacji ładowania ciepła w domowych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczach pomieszczeń -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Charging control systems for household electric room heating of the storage type - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 50350:2004
ICS: 97.100.10
2005-06-15
PN-EN 60335-2-75:2005E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
Wprowadza: EN 60335-2-75:2004; IEC 60335-2-75:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-75:2003E; PN-EN 60335-2-63:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 55.230
2005-06-15
PN-EN 60335-2-16:2004E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers
Wprowadza: EN 60335-2-16:2003; IEC 60335-2-16:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-16:2002E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2004-06-15
PN-EN 60335-2-40:2004/A11:2005E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electric heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/A11:2004
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2005-06-15
PN-EN 60704-3:2006E Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values
Wprowadza: EN 60704-3:2006
Zastępuje: PN-EN 60704-3:2000P
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.030
2006-07-26
PN-EN 60335-2-106:2007E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-106: Wymagania szczegółowe dotyczące dywanów grzejnych i jednostek grzejnych do ogrzewania pomieszczeń, instalowanych pod nie przymocowanymi do podłogi wykładzinami
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings
Wprowadza: EN 60335-2-106:2007
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2007-11-23
PN-EN 60335-2-105:2005E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
Wprowadza: EN 60335-2-105:2005
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 91.140.70
2005-05-15
PN-EN 60619:2002/A2:2005E Elektryczne przyrządy do przygotowywania żywności -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electrically operated food preparation appliances - Methods for measuring the performance
Wprowadza: EN 60619:1993/A2:2004; IEC 60619:1993/AMD2:2004
ICS: 97.040.50
2005-06-15
PN-EN 60335-2-45:2007P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych narzędzi grzejnych i podobnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-45:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-45:2003E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 25.140.20; 13.120
2007-02-15
PN-EN 60335-2-23:2006P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
Wprowadza: EN 60335-2-23:2003; IEC 60335-2-23:2003/COR1:2004; IEC 60335-2-23:2003
Zastępuje: PN-EN 60335-2-23:2001P; PN-EN 60335-2-23:2004E; PN-EN 60335-2-23:2001/A1:2004P
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2006-07-24
PN-EN 60335-2-80:2007P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans
Wprowadza: EN 60335-2-80:2003; EN 60335-2-80:2003/A1:2004; IEC 60335-2-80:2002; IEC 60335-2-80:2002/AMD1:2004
Zastępuje: PN-EN 60335-2-80:2003E; PN-EN 60335-2-80:2003/A1:2005E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 23.120
2007-01-04
PN-EN 60335-2-9:2007P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
Wprowadza: EN 60335-2-9:2003; EN 60335-2-9:2003/A1:2004; EN 60335-2-9:2003/A2:2006; IEC 60335-2-9:2002/AMD1:2004; IEC 60335-2-9:2002/AMD2:2006; IEC 60335-2-9:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-9:2004E; PN-EN 60335-2-9:2004/A1:2005E; PN-EN 60335-2-9:2004/A2:2006E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2007-04-17
PN-EN 60335-2-21:2006P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters
Wprowadza: EN 60335-2-21:2003/A1:2005; EN 60335-2-21:2003; IEC 60335-2-21:2002/AMD1:2004; IEC 60335-2-21:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-21:2001P; PN-EN 60335-2-21:2001/A11:2004P; PN-EN 60335-2-21:2001/A12:2004P; PN-EN 60335-2-21:2003E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 91.140.65
2006-05-24
PN-EN 60311:2004/A1:2006E Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 60311:2003/A1:2006; IEC 60311:2002/AMD1:2005
ICS: 97.060
2006-07-26
PN-EN 50408:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy kabin w pojazdach
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for cab heaters for vehicles
Wprowadza: EN 50408:2008
ICS: 43.040.60
2009-01-29
PN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular requirements for dishwashers
Wprowadza: EN 60704-2-3:2002/A1:2005; IEC 60704-2-3:2001/AMD1:2005
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.040.40
2005-11-15
PN-EN 61591:2002/A1:2006E Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household range hoods - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 61591:1997/A1:2006; IEC 61591:1997/AMD1:2005
Dyrektywy: 65/2014; 66/2014
ICS: 97.040.20
2006-07-26
PN-EN 60335-2-40:2004/A12:2005E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/A12:2005
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2005-07-15
PN-EN 60335-2-75:2005/A1:2005E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
Wprowadza: EN 60335-2-75:2004/A1:2005; IEC 60335-2-75:2002/AMD1:2004
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 55.230
2005-07-15
PN-EN 50440:2016-01E Sprawność domowych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody i metody badań
Efficiency of domestic electrical storage water heaters and testing methods
Wprowadza: EN 50440:2015
Dyrektywy: 812/2013; 814/2013
ICS: 91.140.65
2016-01-05
PN-EN 60335-2-81:2003/A1:2007E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats
Wprowadza: EN 60335-2-81:2003/A1:2007; IEC 60335-2-81:2002/AMD1:2007
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.030; 97.100.10
2007-04-26
PN-EN 60704-2-5:2005E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
Wprowadza: EN 60704-2-5:2005; IEC 60704-2-5:2005
Zastępuje: PN-EN 60704-2-5:2002E
Dyrektywy: 86/594/EEC
ICS: 17.140.20; 97.100.10
2005-12-15
PN-EN 60335-2-73:2008P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-73: Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych grzałek nurkowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters
Wprowadza: EN 60335-2-73:2003; EN 60335-2-73:2003/A1:2006; IEC 60335-2-73:2002/AMD1:2006; IEC 60335-2-73:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-73:2004E; PN-EN 60335-2-73:2004/A1:2006E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.65
2008-03-04
PN-EN 60335-2-60:2004/A1:2005E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące wanien z wirem wodnym do kąpieli i do zabiegów zdrowotnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths
Wprowadza: EN 60335-2-60:2003/A1:2005; IEC 60335-2-60:2002/AMD1:2004
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.70; 97.170
2005-07-15
PN-EN 62929:2014-12E Roboty czyszczące do użytku domowego -- Czyszczenie na sucho: Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Cleaning robots for household use -- Dry cleaning: Methods of measuring performance
Wprowadza: IEC 62929:2014; EN 62929:2014
ICS: 97.080
2014-12-11
PN-EN 60335-2-40:2004/A1:2006E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/A1:2006; IEC 60335-2-40:2002/AMD1:2005
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2006-06-15
PN-EN 60335-2-74:2008P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters
Wprowadza: EN 60335-2-74:2003; EN 60335-2-74:2003/A1:2006; IEC 60335-2-74:2002/AMD1:2006; IEC 60335-2-74:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-74:2003E; PN-EN 60335-2-74:2003/A1:2006E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2008-03-20
PN-EN 60335-2-40:2004/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/A2:2009; IEC 60335-2-40:2002/AMD2:2005
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2009-06-22
PN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Wprowadza: EN 60335-2-43:2003/A1:2006; IEC 60335-2-43:2002/AMD1:2005
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2006-07-26
PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2006E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-40:2003/corrigendum Apr. 2006
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 27.080; 23.120
2006-07-15
PN-EN 60335-2-97:2007E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment
Wprowadza: EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-79:2002; IEC 60335-2-79:2002/AMD1:2004
Zastępuje: PN-EN 60335-2-97:2002E; PN-EN 60335-2-97:2002/A11:2007E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.160.30; 91.060.50
2007-02-26
PN-EN 60335-2-108:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-108: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrolizatorów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular requirements for electrolysers
Wprowadza: EN 60335-2-108:2008; IEC 60335-2-108:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.40; 97.060
2008-10-31
PN-EN 60335-2-56:2003/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-56:2003/A1:2008; IEC 60335-2-56:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 37.040.10; 37.060.10
2008-10-22
PN-EN 60335-2-65:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
Wprowadza: EN 60335-2-65:2003/A1:2008; IEC 60335-2-65:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 23.120
2008-10-22
PN-EN 62233:2008E Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka
Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
Wprowadza: EN 62233:2008; IEC 62233:2005
Zastępuje: PN-EN 50366:2004/A1:2006E; PN-EN 50366:2004E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 17.220.20; 97.030
2008-09-22
PN-EN 60335-2-23:2006/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
Wprowadza: EN 60335-2-23:2003/A1:2008; IEC 60335-2-23:2003/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2008-08-27
PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
Wprowadza: EN 60335-2-105:2005/A1:2008; IEC 60335-2-105:2004/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 91.140.70
2008-08-27
PN-EN 60335-2-23:2006/Ap1:2007P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
ICS: 13.120; 97.170
2007-03-14
PN-EN 60335-2-7:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines
Wprowadza: EN 60335-2-7:2010; IEC 60335-2-7:2008
Zastępuje: PN-EN 60335-2-7:2005P; PN-EN 60335-2-7:2005/A2:2009P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2010-05-20
PN-EN 60335-2-82:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines
Wprowadza: EN 60335-2-82:2003/A1:2008; IEC 60335-2-82:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.200.99
2008-08-27
PN-EN 60335-2-83:2003/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage
Wprowadza: EN 60335-2-83:2002/A1:2008; IEC 60335-2-83:2001/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.060.20
2008-10-22
PN-EN 60335-2-52:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances
Wprowadza: EN 60335-2-52:2003/A1:2008; IEC 60335-2-52:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2008-10-22
PN-EN 60335-2-55:2008/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-55: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu stosowanego w akwariach i basenach ogrodowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds
Wprowadza: EN 60335-2-55:2003/A1:2008; IEC 60335-2-55:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.180
2008-10-22
PN-EN 60335-2-12:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-12:2003/A1:2008; IEC 60335-2-12:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2008-09-22
PN-EN 60335-2-10:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i urządzeń do czyszczenia na mokro
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines
Wprowadza: EN 60335-2-10:2003/A1:2008; IEC 60335-2-10:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.080
2008-09-22
PN-EN 60335-2-84:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets
Wprowadza: EN 60335-2-84:2003/A1:2008; IEC 60335-2-84:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.70
2008-08-27
PN-EN 60335-2-85:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers
Wprowadza: EN 60335-2-85:2003/A1:2008; IEC 60335-2-85:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2008-10-22
PN-EN 60335-2-16:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers
Wprowadza: EN 60335-2-16:2003/A1:2008; IEC 60335-2-16:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2008-09-22
PN-EN 60335-2-44:2005/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące prasownic
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers
Wprowadza: EN 60335-2-44:2002/A1:2008; IEC 60335-2-44:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.060
2008-10-22
PN-EN 60335-2-9:2007/A12:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
Wprowadza: EN 60335-2-9:2003/A12:2007
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2008-09-30
PN-EN 60335-2-61:2008/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters
Wprowadza: EN 60335-2-61:2003/A2:2008; IEC 60335-2-61:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2009-01-29
PN-EN 61770:2009E Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets
Wprowadza: EN 61770:2009
Zastępuje: PN-EN 61770:2002/AC:2007P; PN-EN 61770:2002P; PN-EN 61770:2002/A1:2005P; PN-EN 61770:2002/A2:2006E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.60; 97.030
2009-08-28
PN-EN 60335-2-54:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
Wprowadza: EN 60335-2-54:2008
Zastępuje: PN-EN 60335-2-54:2004E; PN-EN 60335-2-54:2004/A1:2005E; PN-EN 60335-2-54:2004/A11:2006E; PN-EN 60335-2-54:2004/A2:2007E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.180
2009-01-29
PN-EN 60335-2-4:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors
Wprowadza: EN 60335-2-4:2010; IEC 60335-2-4:2008
Zastępuje: PN-EN 60335-2-4:2003/A1:2005E; PN-EN 60335-2-4:2003/AC:2006E; PN-EN 60335-2-4:2003/A2:2006E; PN-EN 60335-2-4:2003E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2010-04-29
PN-EN 60335-2-11:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
Wprowadza: EN 60335-2-11:2010; IEC 60335-2-11:2008
Zastępuje: PN-EN 60335-2-11:2005/A2:2006E; PN-EN 60335-2-11:2005/A11:2009E; PN-EN 60335-2-11:2005P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2010-07-29
PN-EN 60335-2-14:2009/A1:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Wprowadza: EN 60335-2-14:2006/A1:2008; IEC 60335-2-14:2006/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2009-04-29
PN-EN 60335-2-21:2006/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters
Wprowadza: EN 60335-2-21:2003/A2:2008; IEC 60335-2-21:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 91.140.65
2009-01-29
PN-EN 60335-2-98:2009/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-98:2003/A2:2008; IEC 60335-2-98:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2009-04-06
PN-EN 60335-2-96:2005/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating
Wprowadza: EN 60335-2-96:2002/A2:2009; IEC 60335-2-96:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2009-04-06
PN-EN 60335-2-97:2007/A2:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment
Wprowadza: EN 60335-2-97:2006/A2:2010; IEC 60335-2-79:2002/AMD2:2007
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.160.30; 91.060.50
2010-04-29
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Wprowadza: EN 60335-2-43:2003/A2:2008; IEC 60335-2-43:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.060
2009-01-29
PN-EN 60335-2-60:2004/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
Wprowadza: EN 60335-2-60:2003/A2:2008; IEC 60335-2-60:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.70; 97.170
2009-01-29
PN-EN 60335-2-75:2005/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
Wprowadza: EN 60335-2-75:2004/A2:2008; IEC 60335-2-75:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 55.230
2009-01-29
PN-EN 60335-2-80:2007/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans
Wprowadza: EN 60335-2-80:2003/A2:2009; IEC 60335-2-80:2002/AMD2:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 23.120
2009-05-14
PN-EN 60335-2-32:2009P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances
Wprowadza: EN 60335-2-32:2003/A1:2008; EN 60335-2-32:2003; IEC 60335-2-32:2002; IEC 60335-2-32:2002/AMD1:2008
Zastępuje: PN-EN 60335-2-32:2004E; PN-EN 60335-2-32:2004/A1:2009E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2009-09-28
PN-EN 60335-2-98:2009P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers
Wprowadza: EN 60335-2-98:2003; EN 60335-2-98:2003/A1:2005; IEC 60335-2-98:2002; IEC 60335-2-98:2002/AMD1:2004
Zastępuje: PN-EN 60335-2-98:2004E; PN-EN 60335-2-98:2004/A1:2005E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.030
2009-03-27
PN-EN 60619:2002/AC:2008E Elektryczne przyrządy do przygotowywania żywności -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electrically operated food preparation appliances - Methods for measuring the performance
Wprowadza: EN 60619:1993/corrigendum Oct. 1994
ICS: 97.040.50
2008-10-30
PN-EN 60335-2-55:2008P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-55: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu stosowanego w akwariach i basenach ogrodowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds
Wprowadza: EN 60335-2-55:2003; IEC 60335-2-55:2002
Zastępuje: PN-EN 60335-2-55:2004E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.180
2008-02-29
PN-EN 50106:2009E Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu wchodzącego w zakres EN 60335-1
Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
Wprowadza: EN 50106:2008
Zastępuje: PN-EN 50106:2000P; PN-EN 50106:2000/A2:2002P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2009-04-02
PN-EN 60335-2-14:2009P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Wprowadza: EN 60335-2-14:2006; IEC 60335-2-14:2006
Zastępuje: PN-EN 60335-2-14:2006E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2009-04-23
PN-EN 50523-1:2009E Współdziałanie między sprzętem do użytku domowego -- Część 1: Specyfikacja funkcjonalna
Household appliances interworking - Part 1: Functional specification
Wprowadza: EN 50523-1:2009
ICS: 97.120
2009-11-06
PN-EN 50523-2:2009E Współdziałanie między sprzętem do użytku domowego -- Część 2: Struktury danych
Household appliances interworking - Part 2: Data structures
Wprowadza: EN 50523-2:2009
ICS: 97.120
2009-11-06
PN-EN 60335-2-13:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-13:2010
Zastępuje: PN-EN 60335-2-13:2009P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2010-05-20
PN-EN 60335-2-30:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters
Wprowadza: EN 60335-2-30:2009; IEC 60335-2-30:2009
Zastępuje: PN-EN 60335-2-30:2007P; PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2010-04-07
PN-EN 60311:2004/A2:2009E Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 60311:2003/A2:2009; IEC 60311:2002/AMD2:2009
ICS: 97.060
2009-11-06
PN-EN 60335-2-9:2007/AC:2012P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
Wprowadza: EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2012-03-01
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
Wprowadza: EN 60335-2-105:2005/A11:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 91.140.70
2010-04-29
PN-EN 60335-2-60:2004/A12:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
Wprowadza: EN 60335-2-60:2003/A12:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.70; 97.170
2010-05-20
PN-EN 60335-2-75:2005/A12:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
Wprowadza: EN 60335-2-75:2004/A12:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 55.230
2010-04-29
PN-EN 60335-2-60:2004/A11:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
Wprowadza: EN 60335-2-60:2003/A11:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.70; 97.170
2010-05-28
PN-EN 60335-2-45:2007/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych narzędzi grzejnych i podobnego sprzętu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-45:2002/A1:2008; IEC 60335-2-45:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 25.140.20; 13.120
2008-10-22
PN-EN 60335-2-109:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-109: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do napromieniowania wody promieniami UV
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
Wprowadza: EN 60335-2-109:2010; IEC 60335-2-109:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2010-07-29
PN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
Wprowadza: EN 60335-2-29:2004/A2:2010; IEC 60335-2-29:2002/AMD2:2009
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.180; 29.200
2010-04-29
PN-EN 60335-2-73:2008/A2:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-73: Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych grzałek nurkowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters
Wprowadza: EN 60335-2-73:2003/A2:2009; IEC 60335-2-73:2002/AMD2:2009
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 91.140.65
2010-04-07
PN-EN 60335-2-24:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers
Wprowadza: EN 60335-2-24:2010; IEC 60335-2-24:2010
Zastępuje: PN-EN 60335-2-24:2005P; PN-EN 60335-2-24:2005/A1:2008P; PN-EN 60335-2-24:2005/A2:2007E; PN-EN 60335-2-24:2005/A12:2010E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 97.040.30
2010-07-29
PN-EN 60335-2-66:2003/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters
Wprowadza: EN 60335-2-66:2003/A1:2008; IEC 60335-2-66:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2008-10-22
PN-EN 60335-2-78:2004/A1:2008E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues
Wprowadza: EN 60335-2-78:2003/A1:2008; IEC 60335-2-78:2002/AMD1:2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.20
2008-10-22
PN-EN 60335-2-2:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances
Wprowadza: EN 60335-2-2:2010; IEC 60335-2-2:2009
Zastępuje: PN-EN 60335-2-2:2009P
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 666/2013
ICS: 13.120; 97.080
2010-04-29
PN-EN 60704-2-2:2010E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu --Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla ogrzewaczy nawiewowych
Household and similar appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-2: Particular requirements for fan heaters
Wprowadza: EN 60704-2-2:2010; IEC 60704-2-2:2009
Zastępuje: PN-EN 60704-2-2:2002E
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 17.140.20; 97.100.10
2010-07-29
PN-EN 60335-2-74:2008/A2:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters
Wprowadza: EN 60335-2-74:2003/A2:2009; IEC 60335-2-74:2002/AMD1:2006
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2010-04-07
PN-EN 62233:2008/AC:2008E Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka
Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
Wprowadza: EN 62233:2008/corrigendum Aug. 2008
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 17.220.20; 97.030
2008-10-30
PN-EN 60335-2-61:2008P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters
Wprowadza: EN 60335-2-61:2003; EN 60335-2-61:2003/A1:2005; IEC 60335-2-61:2002; IEC 60335-2-61:2002/AMD1:2005
Zastępuje: PN-EN 60335-2-61:2004E; PN-EN 60335-2-61:2004/A1:2006E
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2008-01-15
PN-EN 61591:2002/A2:2011E Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household range hoods and other cooking fume extractors - Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 61591:1997/A2:2011; IEC 61591:1997/AMD2:2010
Dyrektywy: 65/2014; 66/2014
ICS: 97.040.20
2011-04-29
PN-EN 60335-2-23:2006/A11:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
Wprowadza: EN 60335-2-23:2003/A11:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2010-07-29
PN-EN 60335-2-52:2004/A11:2010E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances
Wprowadza: EN 60335-2-52:2003/A11:2010
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2010-07-29
PN-EN 61591:2002/A12:2015-04E Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household range hoods and other cooking fume extractors -- Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 61591:1997/A12:2015
Dyrektywy: 65/2014; 66/2014
ICS: 97.040.20
2015-04-28
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
Wprowadza: EN 60335-2-95:2015/A1:2015; IEC 60335-2-95:2011/AMD1:2015
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 29.160.30; 91.090
2015-08-19
PN-EN 60350-1:2016-12E Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household electric cooking appliances -- Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills -- Methods for measuring Performance
Wprowadza: EN 60350-1:2016; IEC 60350-1:2016
Zastępuje: PN-EN 60350-1:2014-03E; PN-EN 60350-1:2014-03/A11:2014-12E
Dyrektywy: 1275/2008; 2002/40/EC; 65/2014; 66/2014
ICS: 97.040.20
2016-12-02
PN-EN 50570:2014-03/A1:2018-02E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Particular requirements for commercial electric tumble dryers
Wprowadza: EN 50570:2013/A1:2018
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.060
2018-02-12
PN-EN 50193-2-1:2016-08E Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- Część 2-1: Metody pomiarów cech funkcjonalnych -- Wielofunkcyjne elektryczne przepływowe ogrzewacze wody
Electric instantaneous water heaters -- Part 2-1: Methods for measuring the performance -- Multifunctional electric instantaneous water heaters
Wprowadza: EN 50193-2-1:2016
Dyrektywy: 2009/125/EC; 812/2013; 814/2013
ICS: 91.140.65
2016-08-03
PN-EN 60335-2-25:2012/A2:2016-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
Wprowadza: EN 60335-2-25:2012/A2:2016; IEC 60335-2-25:2010/AMD2:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.20
2016-04-18
PN-EN 60335-2-54:2009/AC:2015-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam
Wprowadza: EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.180
2015-04-01
PN-EN 60335-2-30:2010/AC1:2015-02E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters
Wprowadza: IEC 60335-2-30:2009/COR1:2014; EN 60335-2-30:2009/AC:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.100.10
2015-02-25
PN-EN 60335-2-8:2015-12/A1:2016-04E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
Wprowadza: EN 60335-2-8:2015/A1:2016; IEC 60335-2-8:2012/AMD1:2015
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.170
2016-04-19
PN-EN 60705:2015-06E Domowe kuchenki mikrofalowe -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household microwave ovens -- Methods for measuring performance
Wprowadza: EN 60705:2015; IEC 60705:2010/AMD1:2014; IEC 60705:2010
Zastępuje: PN-EN 60705:2012/A1:2014-11E; PN-EN 60705:2012E
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.040.20
2015-06-16
PN-EN 60704-2-13:2017-02E Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych
Household and similar electrical appliances -- Test code for the determination of airborne acoustical noise -- Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Wprowadza: IEC 60704-2-13:2016; EN 60704-2-13:2017
Zastępuje: PN-EN 60704-2-13:2011E
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 17.140.20; 97.040.20
2017-02-01
PN-EN 62863:2018-02E Metody pomiaru cech funkcjonalnych przeznaczonych do użytku domowego elektrycznych maszynek do strzyżenia włosów lub trymerów
Methods of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use
Wprowadza: IEC 62863:2017; EN 62863:2017
ICS: 97.170
2018-02-01
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
Wprowadza: EN 60335-2-95:2015/A1:2015; IEC 60335-2-95:2011/AMD1:2015
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 29.160.30; 91.090
2017-01-19
PN-EN 50229:2015-10/AC:2016-03E Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Electric clothes washer-dryers for household use -- Methods of measuring the performance
Wprowadza: EN 50229:2015/AC:2016
Dyrektywy: 96/60/EC
ICS: 97.060
2016-03-24
PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60335-1:2012/A13:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2017-11-16
PN-EN 60335-2-95:2015-03/Ap1:2016-11E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
ICS: 29.160.30; 91.090
2016-11-21
PN-EN 62849:2017-01E Metody oceny cech funkcjonalnych ruchomych robotów do użytku domowego
Performance evaluation methods of mobile household robots
Wprowadza: EN 62849:2016; IEC 62849:2016
ICS: 97.030
2017-01-12
PN-EN 50242:2016-08E Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Electric dishwashers for household use -- Methods for measuring the performance
Wprowadza: IEC 60436:2004/AMD1:2009; IEC 60436:2004/AMD2:2012; IEC 60436:2004; EN 50242:2016
Zastępuje: PN-EN 50242:2008/A11:2012E; PN-EN 50242:2008E
Dyrektywy: 1016/2010; 1059/2010; 1275/2008
ICS: 97.040.40
2016-08-23
PN-EN 60335-1:2012/A12:2017-07E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60335-1:2012/A12:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2017-07-10
PN-EN 60335-2-14:2009/AC:2016-03P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Wprowadza: EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2016-03-08
PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 60335-1:2012/AC:2014
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.030
2015-10-28
PN-EN 60335-2-95:2015-03P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
Wprowadza: EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2011
Zastępuje: PN-EN 60335-2-95:2005E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 29.160.30; 91.090
2017-01-05
PN-EN 62115:2005/A12:2015-02P Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania
Electric toys -- Safety
Wprowadza: EN 62115:2005/A12:2015
Dyrektywy: 2009/48/EC
ICS: 97.200.50
2016-12-27
PN-EN 60335-2-75:2005/Ap1:2016-05E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
ICS: 55.230
2016-05-31
PN-EN 60312-1:2017-03E Odkurzacze do użytku domowego -- Część 1: Odkurzacze czyszczące na sucho -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Vacuum cleaners for household use -- Part 1: Dry vacuum cleaners -- Methods for measuring the performance
Wprowadza: IEC 60312-1:2010; EN 60312-1:2017; IEC 60312-1:2010/AMD1:2011
Zastępuje: PN-EN 60312-1:2013-12E
Dyrektywy: 665/2013; 666/2013
ICS: 97.080
2017-03-21
PN-EN 50569:2014-03/A1:2018-02E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Particular requirements for commercial electric spin extractors
Wprowadza: EN 50569:2013/A1:2018
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.060
2018-02-12
PN-EN 60335-2-14:2009/A12:2016-03E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Wprowadza: EN 60335-2-14:2006/A12:2016
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 13.120; 97.040.50
2016-03-15
PN-EN 50571:2014-03/A1:2018-02E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Particular requirements for commercial electric washing machines
Wprowadza: EN 50571:2013/A1:2018
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.060
2018-02-12
PN-EN 60350-2:2018-02E Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 2: Płyty kuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych
Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance
Wprowadza: IEC 60350-2:2017; EN 60350-2:2018
Zastępuje: PN-EN 60350-2:2014-03E; PN-EN 60350-2:2014-03/A11:2014-12E
Dyrektywy: 1275/2008; 66/2014
ICS: 97.040.20
2018-02-22
PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10P Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 1: General requirements
ICS: 13.120; 97.030
2017-10-13
Wersja do wydruku
Początek strony