Program prac


KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Sektor WPN: SMC
Powrót
Numer tematu normalizacyjnego Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Planowana data publikacji
prPN-prEN 12977-3E
137.0.1170
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne
Thermal solar systems and components -- Custom built systems -- Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
Wprowadza: EN 12977-3:2018
Zastępuje: PN-EN 12977-3:2012E
Dyrektywy: 811/2013; 812/2013; 814/2013
ICS: 27.160; 91.140.10; 91.140.65
2018-06-12
prPN-prEN 50308E
137.0.1104
Turbozespoły wiatrowe -- Środki ochronne -- Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance
Wprowadza: FprEN 50308:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC; 96/49/EC
2018-05-31
prPN-prEN 267E
137.0.0240
Palniki z wentylatorem na paliwa ciekłe
Forced draught burners for liquid fuels
Wprowadza: EN 267:2017
Zastępuje: PN-EN 267+A1:2011E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/68/EU; 813/2013
ICS: 27.060.10
2017-11-22
prPN-prEN 12977-4E
137.0.1171
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych
Thermal solar systems and components -- Custom built systems -- Part 4: Performance test methods for solar combistores
Wprowadza: EN 12977-4:2018
Zastępuje: PN-EN 12977-4:2012E
Dyrektywy: 811/2013; 813/2013; 814/2013
ICS: 27.160; 91.140.10; 91.140.65
2018-06-12
prPN-prEN 61400-3-1E
137.0.1174
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 3-1: Wymagania projektowe dla stałych przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych
Wind energy generation systems -- Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines
Wprowadza: prEN 61400-3-1:2017
2019-07-30
prPN-prEN 62862-3-2E
137.0.1176
Elektrownie słoneczne -- Część 3-2: Systemy i ich elementy. Wymagania ogólne i metody badań wielkowymiarowych kolektorów parabolicznych rynnowych
Solar thermal electric plants -- Part 3-2: Systems and components - General requirements and test methods for large-size parabolic-trough collectors
Wprowadza: prEN 62862-3-2:2017
2019-09-03
prPN-prEN 61400-24E
137.0.1173
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 24: Ochrona odgromowa
Wind energy generation systems -- Part 24: Lightning protection
Wprowadza: prEN 61400-24:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 27.180
2019-07-30
prPN-prEN 12977-1E
137.0.1168
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych
Thermal solar systems and components -- Custom built systems -- Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
Wprowadza: EN 12977-1:2018
Zastępuje: PN-EN 12977-1:2012E
Dyrektywy: 811/2013; 812/2013; 814/2013
ICS: 27.160; 91.140.10; 91.140.65
2018-06-12
prPN-prEN 12977-2E
137.0.1169
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych
Thermal solar systems and components -- Custom built systems -- Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
Wprowadza: EN 12977-2:2018
Zastępuje: PN-EN 12977-2:2012E
Dyrektywy: 811/2013; 812/2013; 814/2013
ICS: 27.160; 91.140.10; 91.140.65
2018-06-12
prPN-EN ISO 22975-1P
137.0.1175
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 1: Rury próżniowe -- Trwałość i wydajność
Solar energy -- Collector components and materials - Part 1: Evacuated tubes - Durability and performance (ISO 22975-1:2016)
Wprowadza: EN ISO 22975-1:2016
Dyrektywy: 89/106/EEC
ICS: 27.160
2018-11-09
prPN-prEN 12977-5E
137.0.1172
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego
Thermal solar systems and components -- Custom built systems -- Part 5: Performance test methods for control equipment
Wprowadza: EN 12977-5:2018
Zastępuje: PN-EN 12977-5:2012E
Dyrektywy: 812/2013; 814/2013
ICS: 27.160
2018-06-12
prPN-EN 61400-11:2013-07/prA1E
137.0.1160
Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu
Wind energy generation systems -- Part 11: Acoustic noise measurement techniques
Wprowadza: EN 61400-11:2013/prA1:2017
ICS: 27.180
2019-02-01
prPN-M-40648P
137.0.1166
Kominki na paliwa ciekłe -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie alkoholu w postaci płynnej -- Zastosowanie w budynkach publicznych
Fireplaces for liquid fuels -- Decorative appliances producing a flame, using liquid alcohol based fuel -- Use in public buildings
ICS: 27.060.10; 97.100.40
2019-04-21
prPN-prEN 61400-21-1E
137.0.1164
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 21-1: Pomiary i ocena charakterystyk elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe
Wind energy generation systems -- Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics -- Wind turbines
Wprowadza: prEN 61400-21-1:2017
2019-03-13
prPN-prEN 61400-6E
137.0.1165
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 6: Wymagania dla wieży i posadowienia
Wind energy generation systems -- Part 6: Tower and foundation design requirements
Wprowadza: prEN 61400-6:2017
2019-03-13
prPN-EN 61400-25-1E
137.0.1154
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli
Wind energy generation systems -- Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Overall description of principles and models
Wprowadza: IEC 61400-25-1:2017; EN 61400-25-1:2017
Zastępuje: PN-EN 61400-25-1:2007E
ICS: 27.180
2018-05-12
prPN-EN 61400-25-5E
137.0.1155
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności
Wind energy generation systems -- Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Compliance testing
Wprowadza: IEC 61400-25-5:2017; EN 61400-25-5:2017
Zastępuje: PN-EN 61400-25-5:2007E
ICS: 27.180
2018-07-05
prPN-prEN 61400-1E
137.0.1158
Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania
Wind energy generation systems -- Part 1: Design requirements
Wprowadza: prEN 61400-1:2016
ICS: 27.180
2018-12-05
prPN-prEN 12953-4E
137.0.1159
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
Shell boilers -- Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Wprowadza: EN 12953-4:2018
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.060.30
2018-09-15
Wersja do wydruku
Początek strony