Program prac


KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Sektor WPN: SMC
Powrót
Numer tematu normalizacyjnego Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Planowana data publikacji
prPN-prEN 1E
137.0.1102
Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi i przyłączem kominowym
Flued oil stoves with vaporizing burners
Wprowadza: prEN 1 rev
Zastępuje: PN-EN 1:2001P; PN-EN 1:2001/A1:2008P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.100.40
prPN-prEN 50308E
137.0.1104
Turbozespoły wiatrowe -- Środki ochronne -- Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance
Wprowadza: FprEN 50308:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC; 96/49/EC
prPN-prEN 267E
137.0.0240
Palniki z wentylatorem na paliwa ciekłe
Forced draught burners for liquid fuels
Wprowadza: EN 267:2017
Zastępuje: PN-EN 267+A1:2011E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/68/EU; 813/2013
ICS: 27.060.10
2017-11-22
prPN-EN 61400-11:2013-07/prA1E
137.0.1160
Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu
Wind energy generation systems -- Part 11: Acoustic noise measurement techniques
Wprowadza: EN 61400-11:2013/prA1:2017
ICS: 27.180
2019-02-01
prPN-M-40648P
137.0.1166
Kominki na paliwa ciekłe -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień dzięki wykorzystaniu paliwa na bazie alkoholu w postaci płynnej -- Zastosowanie w budynkach publicznych.
2019-04-21
prPN-prEN 61400-12-1E
137.0.1151
Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych
Wind turbines -- Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
Wprowadza: EN 61400-12-1:2017
ICS: 27.180
2017-08-29
prPN-prEN ISO 9806E
137.0.1153
Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań
Solar energy -- Solar thermal collectors -- Test methods (ISO/DIS 9806:2016)
Wprowadza: prEN ISO 9806
ICS: 27.160
2018-05-29
prPN-prEN 61400-21-1E
137.0.1164
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 21-1: Pomiary i ocena charakterystyk elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe
Wind energy generation systems -- Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics -- Wind turbines
Wprowadza: prEN 61400-21-1:2017
2019-03-13
prPN-prEN 61400-6E
137.0.1165
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 6: Wymagania dla wieży i posadowienia
Wind energy generation systems -- Part 6: Tower and foundation design requirements
Wprowadza: prEN 61400-6:2017
2019-03-13
prPN-prEN 61400-25-1E
137.0.1154
Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli
Wind energy generation systems -- Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Overall description of principles and models
Wprowadza: prEN 61400-25-1:2016
ICS: 27.180
2018-07-10
prPN-EN ISO 22975-3P
137.0.1156
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powłoki absorbera
Solar energy -- Collector components and materials -- Part 3: Absorber surface durability (ISO 22975-3:2014)
Wprowadza: EN ISO 22975-3:2014
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 27.160
2017-11-06
prPN-prEN 61400-25-5E
137.0.1155
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności
Wind energy generation systems -- Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants -- Conformance testing
Wprowadza: prEN 61400-25-5:2016
ICS: 27.180
2018-08-07
prPN-prEN 61400-1E
137.0.1158
Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania
Wind energy generation systems -- Part 1: Design requirements
Wprowadza: prEN 61400-1:2016
ICS: 27.180
2018-12-05
prPN-prEN 12953-4E
137.0.1159
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów
Shell boilers -- Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Wprowadza: prEN 12953-4
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.060.30
2019-02-01
Wersja do wydruku
Początek strony