Lista członków KT


KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. J.S. Hamilton Poland SA 81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 180
+48587669976
info@hamilton.com.pl
2. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 02-699 Warszawa
Ul. Kłobucka 23 a
+48224645200
pcbc@pcbc.gov.pl
3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232222
bogumila.kasperowicz@minrol.gov.pl
4. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 00-791 Warszawa
Ul. Chocimska 24
+48228497612
dyrektor@pzh.gov.pl
5. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 01-234 Warszawa
ul. Marcina Kasprzaka 49
+48604985935
sekretariat@konsumenci.org
6. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 02-532 Warszawa
Ul. Rakowiecka 36
+48226063600
ibprs@ibprs.pl
7. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 05-870 Błonie
Radzików
+48227334500
postbox@ihar.edu.pl
Wersja do wydruku