Lista członków KT


KT 287 ds. Biotechnologii
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Politechnika Łódzka 90-924 Łódź
Ul. Żeromskiego 116
+48426312006
office.vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
2. Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54
+48225792900
info@mos.gov.pl
3. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 05-870 Błonie
Radzików
+48227334500
postbox@ihar.edu.pl
4. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy 00-682 Warszawa
Ul. Hoża 66/68
+48223720352
biuro@mlekoland.com
5. Silliker Polska Sp. z o.o. 00-645 Warszawa
Ul. Waryńskiego 1
+48225924700
j.olejnik@silliker.pl
6. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice
Ul. Kossutha 6
+48322546031
ietu@ietu.pl
7. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 02-106 Warszawa
Ul. Pawińskiego 5a
+48225922145
secretariate@ibb.waw.pl
8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 50-425 Wrocław
Ul. Krakowska 26
+48717840291
danuta.nowakowska@umed.wroc.pl
Wersja do wydruku