Lista członków KT


KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. J.S. Hamilton Poland SA 81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 180
+48587669976
info@hamilton.com.pl
2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 05-870 Błonie
Radzików
+48227334500
postbox@ihar.edu.pl
3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60-637 Poznań
Ul. Wojska Polskiego 28
+48618487005
rektorat@up.poznan.pl
4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232222
bogumila.kasperowicz@minrol.gov.pl
5. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 00-791 Warszawa
Ul. Chocimska 24
+48228497612
dyrektor@pzh.gov.pl
6. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 02-532 Warszawa
Ul. Rakowiecka 36
+48226063600
ibprs@ibprs.pl
7. Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej 02-532 Warszawa
ul. Rakowiecka 36 pok. 175
+48601236221
smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl
8. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 02-699 Warszawa
Ul. Kłobucka 23 a
+48224645200
pcbc@pcbc.gov.pl
9. Dolnośląskie Młyny SA 55-340 Udanin
Ujazd Górny 22a
+48602777195
pwlodarek@dolnoslaskiemlyny.pl
Wersja do wydruku