Lista członków KT


KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232900
sekretariat@ijhars.gov.pl
2. Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o. 76-202 Słupsk 2
Ul. Włynkówko 49 B
+48598472700
lososustka@lososustka.com.pl
3. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy 81-332 Gdynia
Ul. Kołłątaja 1
+48587356156
jolanta.hillar-walczak@mir.gdynia.pl
4. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232404
SekretariatRyb@minrol.gov.pl
Wersja do wydruku