Lista członków KT


KT 40 ds. Pasz
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN 05-110 Jabłonna
Ul. Instytucka 3
+48227653301
office@ifzz.pl
2. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy 24-100 Puławy
al. Partyzantów 57
+48818893183
jolarola@piwet.pulawy.pl
3. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 32-083 Balice
ul. Krakowska 1
+48666081133
izooinfo@izoo.krakow.pl
4. Cargill Poland Sp.z o.o. 62-280 Kiszkowo
Ul. Rolna 2/4
+48614249100
lnb@lnb.pl
5. DSM Nutritional Products Sp. z o.o. 96-320 Mszczonów
ul. Tarczyńska 113
+48468573131
aneta.stefanska@dsm.com
6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232222
bogumila.kasperowicz@minrol.gov.pl
Wersja do wydruku