Lista członków KT


KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa 00-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40
+48228261714
info@nid.pl
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31-155 Kraków
Ul. Warszawska 24
+48126282000
kancelaria@pk.edu.pl
3. Politechnika Białostocka 15-351 Białystok
Ul. Wiejska 45A
+48857469010
rektor@pb.edu.pl
4. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 30-052 Kraków
ul. J. Lea 27-29
+48126629901
zekaszow@cyfronet.pl
5. RENOVA Sp. z o.o. 00-672 Warszawa
ul. Wilcza 42/14
+48226222792
info@renova.waw.pl
6. Muzeum Narodowe w Warszawie 00-495 Warszawa
Al. Jerozolimskie 3
+48225526670
mdraniak@mnw.art.pl
7. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa
Ul. Postępu 9
+48228431789
info@icimb.pl
8. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159C
+48225937078
dwnzck@sggw.pl
9. Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków
Aleja 3 Maja 1
+48122955500
dyrekcja@muzeum.krakow.pl
10. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 02-958 Warszawa
Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
+48225442700
muzeum@muzeum-wilanow.pl
11. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 32-603 Oświęcim
Ul. Więźniów Oświęcimia 20
+48338448003
muzeum@auschwitz.org
12. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 30-239 Kraków
Ul. Niezapominajek 8
+48126395101
ncikifp@cyf-kr.edu.pl
13. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 80-231 Gdańsk
ul. J.Fiszera 14
+48585225139
steller@imp.gda.pl
14. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie 00-373 Warszawa
Ul. Nowy Świat 18/20
+48224430400
info@mwkz.pl
Wersja do wydruku