Lista członków KT


KT 274 ds. Betonu
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. CERTBUD Sp. z o.o. 00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 46 lok. 8
+48535733933
biuro@certyfikacja-certbud.pl
2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 02-673 Warszawa
Ul. Racjonalizacji 6/8
+48228430201
imb@imbigs.pl
3. Stowarzyszenie Producentów Cementu 30-003 Kraków
Ul. Lubelska 29/4/5
+48124233355
biuro@polskicement.pl
4. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 01-494 Warszawa
Ul. Księcia Bolesława 6
+48226851300
poczta@itwl.pl
5. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa
Ul. Postępu 9
+48228431789
info@icimb.pl
6. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
+48228145025
ibdim@ibdim.edu.pl
7. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31-155 Kraków
Ul. Warszawska 24
+48126282000
kancelaria@pk.edu.pl
9. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
10. Stowarzyszenie Producentów Betonów 02-829 Warszawa
ul. Mączeńskiego 2
+48226436479
biuro@s-p-b.pl
11. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania 00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 pok.121
+48603163193
magdalena.kornacka@unia-ups.pl
12. Politechnika Łódzka 90-924 Łódź
Ul. Żeromskiego 116
+48426312006
office.vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
13. Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. 03-196 Warszawa
Ul. Delfina 4b
+48226140975
sekretariat@imbitb.pl
14. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce 30-102 Kraków
Ul. Morawskiego 5
+48124272844
biuro@spbt.pl
15. Politechnika Wrocławska 50-377 Wrocław
Plac Grunwaldzki 11
+48713202057
ong@pwr.edu.pl
16. Lafarge Cement SA 28-366 Małogoszcz
Ul. Warszawska 110
+48412487000
recepcja.malogoszcz@lafarge.com
17. Politechnika Koszalińska 75-453 Koszalin
Ul.Śniadeckich 2
+48943478620
jmr@tu.koszalin.pl
18. Górażdże Cement SA 47-316 Górażdże
ul. Cementowa 1, Chorula
+48774468000
gorazdze@gorazdze.pl
19. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej 00-042 Warszawa
ul. Nowy Świat 41a
+48222990669
biuro@spchb.pl
20. Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych 03-343 Warszawa
Ul. Rembielińska 5/70
+48501774714
fundamenty@wp.pl
21. Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. 47-100 Strzelce Opolskie
ul. 1 Maja 50
+48695056213
damian.dziuk@betotech.pl
22. CWB Sp. z o.o. 02-924 Warszawa
Ul. Inowrocławska 16
+48602553600
biuro@jccwb.pl
Wersja do wydruku