Lista członków KT


KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
+48228145025
ibdim@ibdim.edu.pl
2. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
3. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
4. Izba Projektowania Budowlanego 02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 87
+48226549701
ipb@ipb.org.pl
5. POLCEN Sp. z o.o. 00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
+48226222962
wydawnictwo@polcen.com.pl
6. Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 40-096 Katowice
Ul. 3 Maja 11
+48322530127
slaska@izbaarchitektow.pl
7. Politechnika Poznańska 60-965 Poznań
Pl. Skłodowskiej-Curie 5
+48616653537
sekretariat.rektora@put.poznan.pl
8. Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie 30-394 Kraków
ul. Podole 60
+48535533775
biuro@bimklaster.org.pl
9. Stowarzyszenie Architektów Polskich 00-950 Warszawa
ul. Foksal 2
+48228278712
sarp@sarp.org.pl
Wersja do wydruku