Lista członków KT


KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232222
bogumila.kasperowicz@minrol.gov.pl
2. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 02-532 Warszawa
Ul. Rakowiecka 36
+48226063600
ibprs@ibprs.pl
3. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła 02-903 Warszawa
Ul. Powsińska 61/63
+48225509677
jarosz@izz.waw.pl
4. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232900
sekretariat@ijhars.gov.pl
5. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 00-791 Warszawa
Ul. Chocimska 24
+48228497612
dyrektor@pzh.gov.pl
6. Wojskowy Ośrodek Badawczo - Wdrożeniowy Służby Żywnościowej 04-470 Warszawa
Ul. Marsa 112
+48261815084
wobwsz@ron.mil.pl
7. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159C
+48225937078
dwnzck@sggw.pl
8. UO-Technologia Sp. z o.o. 05-600 Grójec
Słomczyn 80
+48221012682
ewa.witkowska@uotechnologia.pl
9. ISOQAR CEE Sp. z o.o. 02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
+48226497664
isoqar@isoqar.pl
Wersja do wydruku