Lista członków KT


KT 156 ds. Nawozów
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232900
sekretariat@ijhars.gov.pl
2. ALWERNIA SA 32-566 Alwernia
Ul. K. Olszewskiego 25
+48122589100
alwernia@alwernia.com.pl
3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232222
bogumila.kasperowicz@minrol.gov.pl
4. Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg
ul. Chemiczna 3
+48158565801
SLitwin@zchsiarkopol.pl
5. Instytut Nowych Syntez Chemicznych 24-110 Puławy
Al. Tysiąclecia PP 13A
+48814731400
sekretariat@ins.pulawy.pl
6. ANWIL SA 87-805 Włocławek
Ul. Toruńska 222
+48542373047
anwil@anwil.pl
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 24-110 Puławy
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
+48815652833
biuro@pulawy.com
8. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. 80-550 Gdańsk
Ul. Kujawska 2
+48583438312
l.wilczewska@fosfory.pl
9. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24-100 Puławy
Ul. Czartoryskich 8
+48814786700
iung@iung.pulawy.pl
10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 61-070 Poznań
Ul. Kołodzieja 11
+48618879530
magdalena.chojnacka@adob.com.pl
11. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 30-056 Kraków
Ul. Toruńska 5
+48126261876
info@wapno-info.pl
12. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 02-699 Warszawa
Ul. Kłobucka 23 a
+48224645200
pcbc@pcbc.gov.pl
Wersja do wydruku