Lista członków KT


KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 02-673 Warszawa
Ul. Racjonalizacji 6/8
+48228430201
imb@imbigs.pl
2. Instytut Kolejnictwa 04-275 Warszawa
Ul. Chłopickiego 50
+48224731300
ikolej@ikolej.pl
3. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa
Ul. Postępu 9
+48228431789
info@icimb.pl
4. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
+48228145025
ibdim@ibdim.edu.pl
5. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31-155 Kraków
Ul. Warszawska 24
+48126282000
kancelaria@pk.edu.pl
6. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
7. Politechnika Śląska 44-100 Gliwice
Ul. Akademicka 2 A
+48322371255
biuro.rektora@polsl.pl
8. Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. 03-196 Warszawa
Ul. Delfina 4b
+48226140975
sekretariat@imbitb.pl
9. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 30-056 Kraków
Ul. Toruńska 5
+48126261876
info@wapno-info.pl
10. Polski Związek Producentów Kruszyw 25-501 Kielce
Ul. Sienkiewicza 48/50
+48413446688
biuro@kruszpol.pl
11. CERTBUD Sp. z o.o. 00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 46 lok. 8
+48535733933
biuro@certyfikacja-certbud.pl
12. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 02-135 Warszawa
Ul. Iłżecka 24F
+48223246000
recepcjawbp@lafarge.com
13. TPA Sp. z o.o. 05-800 Pruszków
Ul. Parzniewska 8
+48227382200
igor.ruttmar@tpaqi.com
14. Polski Rejestr Statków SA 80-416 Gdańsk
Al. Gen. Józefa Hallera 126
+48583461700
mailbox@prs.pl
15. Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 02-757 Warszawa
ul. Pory 78
+48505462622
biuro@ibmb.pl
16. Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. 47-100 Strzelce Opolskie
ul. 1 Maja 50
+48695056213
damian.dziuk@betotech.pl
17. Stone Consulting Michał Firlej Natalia Firlej 58-150 Strzegom
Ul. Skalna 7
+48746604643
firlej@stoneconsulting.pl
Wersja do wydruku