Lista członków KT


KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61
+48225694100
imgw@imgw.pl
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232222
bogumila.kasperowicz@minrol.gov.pl
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159C
+48225937078
dwnzck@sggw.pl
4. ACO Elementy Budowlane Sp. o.o. 05-119 Legionowo
Łajski, ul. Fabryczna 5
+48695777620
j_elzanowski@aco.pl
5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 06-400 Ciechanów
ul. Powstańców Warszawskich 11
+48236742450
stanislaw.woltanski@onet.pl
6. Instytut Technologiczno - Przyrodniczy 05-090 Raszyn Falenty
Al. Hrabska 3
+48227357502
itp@itp.edu.pl
7. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
8. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 02-135 Warszawa
Ul. Iłżecka 24F
+48223246000
recepcjawbp@lafarge.com
Wersja do wydruku