Lista członków KT


KT 309 ds. Biometrii
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA 00-222 Warszawa
Ul. R. Sanguszki 1
+48222352000
pwpw@pwpw.pl
2. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 01-045 Warszawa
Ul. Kolska 12
+48223808200
contact@nask.pl
3. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
4. Instytut Maszyn Matematycznych 02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
+48226217817
sekretariat@imm.org.pl
5. Uniwersytet Warszawski 02-927 Warszawa
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48225529355
rektor@adm.uw.edu.pl
6. Politechnika Śląska 44-100 Gliwice
Ul. Akademicka 2 A
+48322371255
biuro.rektora@polsl.pl
7. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa
Ul. Gen. S. Kaliskiego 2
+48261839990
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
Wersja do wydruku