Lista członków KT


KT 196 ds. Cementu i Wapna
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Cemex Polska Sp. z o.o. 22-100 Chełm
Ul. Fabryczna 6
+48825646539
danuta.klepczuk@cemex.com
2. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa
Ul. Postępu 9
+48228431789
info@icimb.pl
3. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
+48228145025
ibdim@ibdim.edu.pl
4. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
5. Cementownia Warta SA 98-355 Działoszyn Trębaczew
Ul. Przemysłowa 17
+48438403678
info@wartasa.com.pl
6. Grupa OŻARÓW SA 27-530 Ożarów Mazowiecki
Karsy 77
+48158391100
gosa@ozarow.com.pl
7. TRZUSKAWICA SA 26-052 Nowiny
Sitkówka 24
+48413469130
elzbieta.korzeniewska@trzuskawica.pl
8. DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o. 26-052 Nowiny
ul. Zakładowa 3
+48413466000
nowiny@dyckerhoff.pl
9. Górażdże Cement SA 47-316 Górażdże
ul. Cementowa 1, Chorula
+48774468000
gorazdze@gorazdze.pl
10. Stowarzyszenie Producentów Cementu 30-003 Kraków
Ul. Lubelska 29/4/5
+48124233355
biuro@polskicement.pl
11. Lafarge Cement SA 28-366 Małogoszcz
Ul. Warszawska 110
+48412487000
recepcja.malogoszcz@lafarge.com
12. Cementownia "ODRA" SA 45-005 Opole
ul. Budowlanych 9
+48774020899
moleskow@odrasa.com.pl
Wersja do wydruku