Lista członków KT


KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa
Ul. Gen. S. Kaliskiego 2
+48261839990
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
3. Transportowy Dozór Techniczny 00-613 Warszawa
Ul. Chałubińskiego 8
+48224902902
info@tdt.gov.pl
4. Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa
Ul. Szczęśliwicka 34
+48225722114
sekretariatDP@udt.gov.pl
5. Politechnika Śląska 44-100 Gliwice
Ul. Akademicka 2 A
+48322371255
biuro.rektora@polsl.pl
Wersja do wydruku