Lista członków KT


KT 138 ds. Kolejnictwa
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Transportowy Dozór Techniczny 00-613 Warszawa
Ul. Chałubińskiego 8
+48224902902
info@tdt.gov.pl
2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
+48228145025
ibdim@ibdim.edu.pl
3. PKP Polskie Linie Kolejowe SA 03-734 Warszawa
ul. Targowa 74
+48224732614
isr@plk-sa.pl
4. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. 30-740 Kraków
ul. Półłanki 25
+48126510900
kzn@kzn.pl
5. TINES SA 00-124 Warszawa
Rondo ONZ 1
+48222762260
c.lipko@tinescg.com
6. Instytut Kolejnictwa 04-275 Warszawa
Ul. Chłopickiego 50
+48224731300
ikolej@ikolej.pl
7. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR 61-055 Poznań
ul. Warszawska 181
+48616641300
sekretariat@tabor.com.pl
8. AXTONE SA 37-220 Kańczuga
Ul. Zielona 2
+48166492400
info@axtone.eu
9. PKP CARGO SA 61-818 Poznań
Ul. St. Taczaka 10
+48616342280
sekretariat.cot@pkp-cargo.eu
10. Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa
Ul. Szczęśliwicka 34
+48225722114
sekretariatDP@udt.gov.pl
11. Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. 50-062 Wrocław
Plac Solny 16
+48717184010
cit@ceintr.pl
12. MEDCOM Sp. z o.o. 02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 78 A
+48223144200
info@medcom.com.pl
13. Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
+48226223664
prorektor.rozwoj@rekt.pw.edu.pl
14. Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego 04-275 Warszawa
ul. Chłopickiego 50
+48224731502
sirts@sirts.pl
15. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 02-135 Warszawa
Ul. Iłżecka 24F
+48223246000
recepcjawbp@lafarge.com
16. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 02-146 Warszawa
Ul. 17 Stycznia 56
+48223319630
post@pl.tuv.com
17. EC Engineering Sp. z o.o. 31-358 Kraków
ul. Jasnogórska 9
+48123418900
office@ec-e.pl
18. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 00-928 Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6
+48226301000
kancelaria@mib.gov.pl
19. INFRACERT TSI Sp. z o.o. 03-719 Warszawa
ul. Jagiellońska 32 lok. 3
+48223002638
biuro@infracert.com
20. Janitza Energy Group S.C. 82-500 Kwidzyn
Ul. Toruńska 21C/3C
+48556456979
biuro@janitza-polska.pl
21. CERTA Sp. z o.o. Spółka komandytowa 54-413 Wrocław
ul. Klecińska 125
+48717985738
biuro@certa-eu.pl
22. RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała
ul. Ułanów 11
+48338210172
info@railtech.pl
23. Siemens Sp. z o.o. 03-821 Warszawa
Ul. Żupnicza 11
+48228709000
siemens.pl@siemens.com
24. Solaris Tram Sp. z o.o. 63-000 Środa Wielkopolska
ul. Brodowska 38C
+48257464670
Wersja do wydruku