Lista członków KT


KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Wyższy Urząd Górniczy 40-055 Katowice
Ul. Poniatowskiego 31
+48327361700
wug@wug.gov.pl
2. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
3. Polskie Koleje Linowe SA 34-500 Zakopane
Ul. Krupówki 48
+48182015356
sekretariat@pkl.pl
4. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
5. Transportowy Dozór Techniczny 00-613 Warszawa
Ul. Chałubińskiego 8
+48224902902
info@tdt.gov.pl
6. TADS Sp. z o.o. 40-760 Katowice
Ul. Koszykowa 1b
+48326035800
olszyczka@o2.pl
7. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
8. Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa
Ul. Szczęśliwicka 34
+48225722114
sekretariatDP@udt.gov.pl
9. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce 00-175 Warszawa
Al. Jana Pawła II 78
+48225361000
transport@zmpd.pl
Wersja do wydruku