Lista członków KT


KT 230 ds. Małych Statków
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Polski Rejestr Statków SA 80-416 Gdańsk
Al. Gen. Józefa Hallera 126
+48583461700
mailbox@prs.pl
2. Politechnika Gdańska 80-233 Gdańsk
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48583471269
rektor@pg.gda.pl
3. Akademia Morska w Gdyni 81-345 Gdynia
Al. Jana Pawla I I/3
+48586901112
wawruch@am.gdynia.pl
4. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00-930 Warszawa
Ul. Wspólna 30
+48226232404
SekretariatRyb@minrol.gov.pl
Wersja do wydruku