Lista członków KT


KT 7 ds. Badań Nieniszczących
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 01-494 Warszawa
Ul. Księcia Bolesława 6
+48226851300
poczta@itwl.pl
2. Instytut Odlewnictwa 30-418 Kraków
Ul. Zakopiańska 73
+48122618324
iod@iod.krakow.pl
3. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
+48228145025
ibdim@ibdim.edu.pl
4. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących 40-045 Katowice
Ul. Astrów 10
+48606762302
bronislaw.ciesla@rbm-ndt.pl
5. Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa
Ul. Szczęśliwicka 34
+48225722114
sekretariatDP@udt.gov.pl
6. Instytut Spawalnictwa 44-100 Gliwice
ul. Bł. Czesława 16-18
+48322310011
is@is.gliwice.pl
7. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
+48126343537
rektorat@agh.edu.pl
8. Inspekta Poland Sp. z o.o. 04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 194
+48783940156
lab@energomontaz.com.pl
9. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR 61-055 Poznań
ul. Warszawska 181
+48616641300
sekretariat@tabor.com.pl
10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31-155 Kraków
Ul. Warszawska 24
+48126282071
kancelaria@pk.edu.pl
11. TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 00-252 Warszawa
Ul. Podwale 17
+48323480022
jcw@tuv-sud.pl
12. SIMPTEST Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o. 40-045 Katowice
ul. Astrów 10
+48604522704
darekwojdala@simptest.pl
13. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
Wersja do wydruku