Lista członków KT


KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa
Ul. Targowa 65
+48225361406
inspektorat@gis.gov.pl
2. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
3. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8 Bud. 20B, lok.224
+48225682000
ichp@ichp.pl
4. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA 03-176 Warszawa
ul. A. Fleminga 2
+48225108420
sekretariat@polfa-tarchomin.com.pl
5. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 2
+48817184400
imw@imw.lublin.pl
6. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 00-875 Warszawa
ul. Żelazna 79
+48226203719
sekretariat@wsse.waw.pl
7. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 91-348 Łódź
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
+48426314502
impx@imp.lodz.pl
8. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa
Ul. Czerniakowska 16
+48226233691
miswi@ciop.pl
9. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny
Ul. Lędzińska 8
+48323242200
cbidgp@cbidgp.pl
10. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 00-910 Warszawa
Al. gen.A.Chrusciela "Montera " 105
+48226735180
oniw@wichir.waw.pl
11. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego 01-163 Warszawa
Ul. Kozielska 4
+48261853101
sekretariat@wihe.waw.pl
12. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec
Ul. Kościelna 13
+48326341100
sekretariat@imp.sosnowiec.pl
13. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 40-007 Katowice
ul. Bankowa 8
+48323559770
kancelaria@wszop.edu.pl
14. Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa
Ul. Szczotkarska 42
+48223557000
sekretariat@pca.gov.pl
15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159C
+48225937078
dwnzck@sggw.pl
Wersja do wydruku