Lista członków KT


KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 00-791 Warszawa
Ul. Chocimska 24
+48228497612
dyrektor@pzh.gov.pl
2. EUFILTER S.C. Ewa Wirska, Waldemar Konior 03-044 Warszawa
ul. Płochocińska 35
+48228127574
zbigniew.wirski@eufilter.com.pl
3. Instytut Technologii Drewna 60-654 Poznań
Ul. Winiarska 1
+48618492401
office@itd.poznan.pl
4. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa
Ul. Czerniakowska 16
+48226233691
miswi@ciop.pl
5. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
6. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego 01-163 Warszawa
Ul. Kozielska 4
+48261853101
sekretariat@wihe.waw.pl
7. Gdański Uniwersytet Medyczny 80-210 Gdańsk
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
+48583491000
rektor@gumed.edu.pl
8. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 00-043 Warszawa
Ul. Czackiego 3/5
+48228262894
biuro@pzits.pl
9. New Energy Sp. z o. o. 81-524 Gdynia
ul. Balladyny 20
+48517919672
maciej_buzuk@icloud.com
Wersja do wydruku