Lista członków KT


KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. SUPON Sp. z o.o. 15-399 Białystok
Ul. Octowa 3
+48856510420
sekretariat@supon.bialystok.pl
2. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa
Ul. Podchorążych 38
+48225233900
sekretariat_kgpsp@kgpsp.gov.pl
3. Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa
ul. Filtrowa 1
+48228250471
ci@itb.pl
4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej 01-629 Warszawa
Ul. Słowackiego 52/54
+48225617624
rektor@sgsp.edu.pl
5. KADIMEX SA 01-919 Warszawa
Ul. Wólczyńska 290
+48228649966
piotrek@kadimex.pl
6. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów
Ul. Nadwiślańska 213
+48227693273
cnbop@cnbop.pl
7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego 00-340 Warszawa
Ul. Oboźna 1
+48228268507
biuro@ospzpisr.com.pl
8. ERICO Poland Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów
Ul. Strefowa 10
+48713490460
msalamon@erico.com
9. HORPOL SA 05-500 Piaseczno
ul. Nowa 23
+48227506249
horpol@horpol.com
10. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 31-951 Kraków
os. Zgody 18
+48126460100
szkola@sapsp.pl
Wersja do wydruku