Lista członków KT


KT 6 ds. Systemów Zarządzania
Powrót
Lp. Członek KT Adres do korespondencji Telefon
Adres email
1. Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice
Pl. Gwarków 1
+48322581631
gig@gig.eu
2. Wyższy Urząd Górniczy 40-055 Katowice
Ul. Poniatowskiego 31
+48327361700
wug@wug.gov.pl
3. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA 02-699 Warszawa
Ul. Kłobucka 23 a
+48224645200
pcbc@pcbc.gov.pl
4. RADMOR S.A. 81-212 Gdynia
Ul. Hutnicza 3
+48587655511
sekretariat@radmor.com.pl
5. CERTBUD Sp. z o.o. 00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 46 lok. 8
+48535733933
biuro@certyfikacja-certbud.pl
6. Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. 91-765 Łódź
ul. Górnicza 30/36
+48426571137
biuro@ittcertex.pl
7. Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. 81-332 Gdynia
Ul. Kołłątaja 1
+48586618201
pihz@pihz-certyfikacja.pl
8. Instytut Agrofizyki PAN 20-280 Lublin
Ul. Doświadczalna 4
+48817445061
a.bieganowski@ipan.lublin.pl
9. Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa
Ul. Szczotkarska 42
+48223557000
sekretariat@pca.gov.pl
10. Polski Rejestr Statków SA 80-416 Gdańsk
Al. Gen. Józefa Hallera 126
+48583461700
mailbox@prs.pl
11. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 01-234 Warszawa
ul. Marcina Kasprzaka 49
+48604985935
sekretariat@konsumenci.org
12. Silliker Polska Sp. z o.o. 00-645 Warszawa
Ul. Waryńskiego 1
+48225924700
j.olejnik@silliker.pl
13. Instytut Kolejnictwa 04-275 Warszawa
Ul. Chłopickiego 50
+48224731300
ikolej@ikolej.pl
14. ASEN - Systemy Zarządzania Niegowska Elżbieta 05-080 Izabelin
ul. Jarzębinowa 9; Koczargi Stare
+48503088797
elniego@poczta.onet.pl
15. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa
Ul. Gen. S. Kaliskiego 2
+48261839990
sekretariat.rektora@wat.edu.pl
16. ANATEX Sp. z o.o. 15-399 Białystok
Ul. Handlowa 6 G
+48857481140
biuro@anatex.pl
17. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice
ul. Pszczyńska 37
+48322374100
info@komag.eu
18. Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o. 05-820 Piastów
Plac Zgody 6 A
+48223001660
berlinski@ckpz.org
19. Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa
Ul. Szczęśliwicka 34
+48225722114
sekretariatDP@udt.gov.pl
20. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 30-011 Kraków
Ul. Wrocławska 37a
+48126317100
ios@ios.krakow.pl
21. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 02-493 Warszawa
ul. Konstańcińska 11
+48228425421
pfiso@pfiso9000.pl
22. Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. 03-196 Warszawa
Ul. Delfina 4b
+48226140975
sekretariat@imbitb.pl
23. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK 02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 81
+48222431727
info@polrisk.pl
24. Politechnika Łódzka 90-924 Łódź
Ul. Żeromskiego 116
+48426312006
office.vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
25. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań
Al. Niepodległości 10
+48618569000
rektor@ue.poznan.pl
26. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 02-673 Warszawa
Ul. Racjonalizacji 6/8
+48228430201
imb@imbigs.pl
27. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 00-050 Warszawa
UL. Świętokrzyska 14
+48225564304
sep@sep.com.pl
28. SOSTEL Jerzy Sobstel 44-100 Gliwice
ul. Kochanowskiego 29a/22
+48601969111
jsobstel@sostel.pl
29. Politechnika Śląska 44-100 Gliwice
Ul. Akademicka 2 A
+48322371255
biuro.rektora@polsl.pl
30. Centrum Techniki Okrętowej SA 80-392 Gdańsk
ul. Szczecińska 65
+48583010042
malgorzata.sulimierska@cto.gda.pl
31. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. 44-121 Gliwice
ul. Łabędzka 21
+48322394482
biuro@obac.com.pl
32. TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 00-252 Warszawa
Ul. Podwale 17
+48323480022
jcw@tuv-sud.pl
33. SGS Polska Sp. z o.o. 81-350 Gdynia
Plac Kaszubski 17
+48607571646
ilona.olsztynska@sgs.com
34. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
Ul. Gen. J. Sowińskiego 3
+48322376100
sekretariat@energopomiar.com.pl
35. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów
Ul. Nadwiślańska 213
+48227693273
cnbop@cnbop.pl
Wersja do wydruku